Články od Smilan.bloger.cz

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Lidé! Odkud pocházejí a proč přišli na svět?

Smilan.bloger.cz (») | 13. 5. | přečteno: 16× | komentáře: 0
bez-jmena27.jpgLidské bytosti nejsou z tohoto světa! Nejsou ze světa hmotného a materiálního, ve kterém žijí v současnosti. Jsou ze světa nehmotného a nemateriálního! Jsou z říše Ducha! Tam je jejich původ! Tam je jejich domovina! Tam je jejich pravá vlast! Tam se jednou mají vrátit! číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Křesťanství gnostické, nebo židovské? Které je hodnotnější?

Smilan.bloger.cz (») | 7. 5. | přečteno: 28× | komentáře: 0
kve5.jpgV dnešní době je zvykem, že se lidé striktně vymezují. Že jsou za jedno a proti druhému. Že na jednom vidí pouze klady a na druhém pouze zápory. Takový přístup je však velmi vzdálen od pravdivého a zralého vnímání reality. A realita je taková, že všechno tady na zemi má kromě svých nesporných kladů zcela určitě také nějaké zápory. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Uvěřte v zázrak a stane se vám!

Smilan.bloger.cz (») | 2. 5. | přečteno: 30× | komentáře: 0
imagescazgp88u.jpgTisíciletá lidská zkušenost, podepřená racionalitou rozumu říká, že po vodě se chodit nedá. Že je to absolutní nesmysl. V evangeliích se však píše, že když budeme mít silnou víru, můžeme po ní kráčet tak, jako kdysi Petr. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Věnováno spisovatelům a národu

Smilan.bloger.cz (») | 23. 4. | přečteno: 31× | komentáře: 0
imagesca2wp8n4.jpgKaždý člověk bez výjimky má v sobě dvě stránky. Tu lepší, pozitivnější a ušlechtilejší, a tu horší, negativnější a zkaženější. V každém z nás se skrývá něco dobré, ale zároveň také něco špatné. V každém z nás se nachází něco světlé, ale zároveň také něco temné. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Intenzivně prožívejte každý okamžik! Neodcházejte ze země chudí!

Smilan.bloger.cz (») | 15. 4. | přečteno: 23× | komentáře: 0
coast-3358818-1280_2.jpgNejdůležitějším v našem životě je intenzivní prožívání všeho, čemu jsme v každé jednotlivé chvíli vystaveni. Jinými slovy řečeno, máme být vždy vnitřně naplno v každém okamžiku přítomné chvíle. Neboť jedině to, co se do našeho nitra a do naší osobnosti zapisuje každým takovým autenticky prožitým okamžikem nám přináší to nejcennější, kvůli čemuž jsme na zemi. A to je skutečné prožívání života! číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak se zázračně uzdravit? Návod

Smilan.bloger.cz (») | 8. 4. | přečteno: 59× | komentáře: 0
imagescazgp88u.jpgKdo chce sám na sobě prožít zázračné uzdravení, musí splnit tři podmínky. První podmínka je znát, proč onemocněl. Přesněji řečeno poznat, jaká je duchovní příčina nemoci, která ho potkala. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Je možné chodit po vodě? Poznejte mechanismus zázraku!

Smilan.bloger.cz (») | 2. 4. | přečteno: 33× | komentáře: 0
ii2.jpgTaké v dnešní moderní době existují mnohé věci, které se udály jednotlivým lidem a které lze považovat za zázrak. A to proto, že se nejednou velmi radikálně vymykají z toho, co je považováno za normální a běžné. V převážné míře se jedná o různá zázračná uzdravení, ale také o mnohé jiné zázračné pomoci v nějakých kritických nebo vypjatých situacích. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Všem znechuceným Slovákům po prvním kole volby prezidenta: Jděte volit!

Smilan.bloger.cz (») | 26. 3. | přečteno: 34× | komentáře: 0
fog-3622519-480.jpgJelikož značná část Slováků se neúčastnila prvního kola prezidentských voleb, ti, co se zúčastnili patří mezi zodpovědnější část národa. Avšak mnozí z nich, zejména voliči Štefana Harabina, jsou rozčarovaní z jeho neúspěchu a nehodlají se účastnit druhého kola. Jsou totiž toho názoru, že už je v podstatě jedno, zda bude prezidentem Zuzana Čaputová, nebo Maroš Šefčovič, protože uznávají velmi podobné hodnoty a rozdíly mezi nimi jsou nepatrné. Jde o hodnoty probruselské, proliberální, prozápadní a proamerické. A stejný názor sdílejí také voliči Mariána Kotleby, kteří se také nehodlají zúčastnit druhého kola. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O tajemství systému vyzařování univerza

Smilan.bloger.cz (») | 19. 3. | přečteno: 29× | komentáře: 0
imagescazgp88u.jpgŽijeme ve světě, proniknutém nejrůznějšími druhy záření. Vzpomeňme například ty škodlivá, jako je záření mobilních telefonů, wifi záření, nebo záření v mikrovlnkách. Vzhledem k mnoha jaderným elektrárnám žijeme v permanentním riziku vzniku radioaktivního záření. Dále můžeme zmínit záření rozhlasových a televizních vln a mnohé další. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Slováci! Prezident nesmí být zrádce!

Smilan.bloger.cz (») | 11. 3. | přečteno: 58× | komentáře: 0
bez-jmena1.jpgNašemu světu vládnou peníze a spolu s nimi ti, co je mají nejvíce! Našemu světu vládnou peníze, kvůli kterým mnozí zapomněli, co je morálka. Peníze, kvůli kterým mnozí zrazují vlastní národy! A zrazují je nejbohatším, kteří mají nesmírně mnoho peněz, ale chtějí mít ještě víc. Tito nejbohatší žijí v nejbohatších a nejvyspělejších zemích světa. Jednoduše řečeno, na západě! číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Staňme se kněží všedních dní!

Smilan.bloger.cz (») | 4. 3. | přečteno: 32× | komentáře: 0
coast-3358818-1280.jpgHodně se mluví o tom, že víra věřících by se měla projevovat v každodenním životě. Že v podstatě celý náš život by se měl stát jakousi trvalou modlitbou, protože pokud takovým není, pokud se občas pomodlíme a potom si žijeme po svém, pak je to všechno kontraproduktivní. Pak je celá naše víra jen vnější formou, která je prázdná a samoúčelná, protože nikdy nedospěla k tomu, aby se reálně projevila v každodenním životě. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dva důkazy toho, že jsme bytostmi citu

Smilan.bloger.cz (») | 25. 2. | přečteno: 54× | komentáře: 0
5.jpgExistují miliony lidí, kteří jsou přesvědčeni, že se máme řídit především rozumem. Že právě rozum v nás má být to nejdominantnější a nejvíce rozhodující. Jsou toho názoru, že cit je cosi příliš neurčité a nespolehlivé, o co se nelze s jistotou opřít. A navíc ještě existují také city nízké, jako například závist, nenávist a podobně, takže tvrzení, že člověk je bytostí citu a má se jím proto ve všem řídit dostává vážné trhliny. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O hlavních kritériích posledního soudu

Smilan.bloger.cz (») | 18. 2. | přečteno: 35× | komentáře: 0
coast-3358818-1280_2.jpgS nezvratností zániku hmotného světa, ve kterém žijeme, je neoddělitelně spojena nezvratnost posledního soudu. Přibližuje se doba, která rozdělí ostrou půlicí čárou všechny lidi na dvě skupiny. Na ty, co z vlastní vůle zůstanou podrobeni rozkladu hmoty, aby v ní nakonec zanikli a na ty, co se naopak dokáží včas povznést z hmotnosti do království nebeského. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Katastrofa, zvaná vnitřní život jednotlivce!

Smilan.bloger.cz (») | 11. 2. | přečteno: 66× | komentáře: 0
roses-3611502-480.jpgExistují věci nesmírně důležité, jejichž dosah podceňujeme. Věci, kterým nepřikládáme velký význam, avšak ve skutečnosti právě oni zásadním způsobem ovlivňují celý náš život. Nevědět o nich, nepřikládat jim význam a podceňovat je pak musí mít nevyhnutelně katastrofální dopad na celé naše bytí. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Výjimečnost židovského národa! V čem spočívala a proč ji ztratil?

Smilan.bloger.cz (») | 6. 2. | přečteno: 66× | komentáře: 0
birch-3691340-480.jpgMnozí lidé se ptají, proč je právě židovský národ takový výjimečný? Proč je tak vysoko vyzdvižen ze všech národů? Proč si právě jej Stvořitel vyvolil? Vždyť kdybychom vzali jen čistě duchovní oblast, v době, kdy vzniklo židovské náboženství vznikly, nebo už dávno existovaly také jiné, velmi hodnotné náboženské systémy. A to například v Indii. Celkem konkrétně třeba Védy. číst dál