Jak funguje to, co nazýváme osudem, nebo karmou?

Smilan.bloger.cz (») | 26. 9. | přečteno: 3× | komentáře: 0
pp1.jpgNáš osud funguje na tomto principu: Pokud někdo seje svými pocity, myšlenkami, slovy a činy dobro, sklidí dobro. Pokud ale někdo seje zlo, sklidí bezpodmínečně zlo! A to buď v tomto životě, buď po své fyzické smrti na takzvaném druhém světě, nebo při opětovném pozemském zrození, protože ve stvoření platí zákonitost reinkarnace. číst dál

Kresťanský pohľad na internet v súvislosti so svetovým dianím 1

Smilan.bloger.cz (») | 22. 9. | přečteno: 6× | komentáře: 0
bez-jmena29.jpgTento článok má prispieť k poodhaleniu súčasného diania a fenoménu internet. Je v súlade s kresťanskou náukou, ku ktorej sa hlási asi 80 percent nášho obyvateľstva. Článok vychádza z piliera všetkých kresťanských cirkví, t.j. z Biblie - Nového Zákona. Má byť podnetom k samostatnému skúmaniu a hľadaniu širších súvislostí javov, ktoré nás obkolesujú. číst dál

Zoufalý boj proti všemu

Smilan.bloger.cz (») | 19. 9. | přečteno: 8× | komentáře: 0
0007-podzimni-les.jpgV minulosti jsme byli konfrontováni s třídním bojem, dnes tu máme boj konkurenční. Kromě toho ještě boj o nejlukrativnější zakázky, boj o co nejvyšší zisky, boj o trhy, boj o politickou moc a vedle toho všeho boj tisíců lidí o své holé, každodenní přežití. číst dál

Registrované partnerství

Smilan.bloger.cz (») | 16. 9. | přečteno: 10× | komentáře: 0
priroda3_2.jpg"Homosexualita je stará jako lidstvo samo," tak nám jednou řekla profesorka na gymnáziu v předmětu občanská výchova. Již tenkrát jsem věděla, že tomu tak není, ale až nyní mám možnost o tom přemýšlet více. číst dál

Burknini! Lekce mravnosti nemravné Evropě!

Smilan.bloger.cz (») | 12. 9. | přečteno: 7× | komentáře: 0
kve5.jpgBurkini jsou celotělové plavky muslimek, které se zejména na francouzských plážích staly jednou z nejžhavějších témat tohoto léta. Reportérka Mathilde Cousinová byla například svědkem ponižujícího pokutování ženy za to, že neměla oblečení "respektující dobré mravy a sekularismus". Vypadalo to dost násilně, když tři policisté obklíčili dotyčnou ženu, přičemž jeden z nich držel prst na spoušti slzného plynu. číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme X. Svět zvířat - část 3.

Smilan.bloger.cz (») | 9. 9. | přečteno: 10× | komentáře: 0
zzz5_2.jpgJestliže jsme v předchozích kapitolách hovořili zejména o světě zvířat žijících ve volné přírodě, pak si nyní musíme přiblížit k úplnému pochopení zvířecího světa ještě i celou jednu další zcela nezanedbatelnou část tohoto světa. Touto oblastí je svět těch zvířat, která můžeme nazvat zvířaty domácími, či ještě lépe zvířaty člověkem ochočenými pro společné soužití na Zemi. Pozornější čtenáři již dopředu budou jistě tušit, že spolupráce domácích zvířat s bytostnými vůdci bude se ve vícero směrech lišit od spolupráce zvířat žijících ve volné přírodě. Toto tušení je také možné nazvat tušením správným, neboť v případě domácích zvířat spoluúčinkují dva úplně zásadní vlivy měnící druh spolupráce těchto zvířat s bytostnými služebníky. číst dál

Je správné pěstovat optimismus. Ale pravý!

Smilan.bloger.cz (») | 5. 9. | přečteno: 14× | komentáře: 0
0007-podzimni-les.jpgKritikům současného společenského systému a momentálního lidského uspořádání věcí se často zvykne vytýkat nedostatek optimismu. Bývají často konfrontováni otázkou, zda je správně neustále odhalovat nové chyby a nedostatky? Zda něco takového jen nepřispívá k prohlubování krize a post moderní deprese? A není snad to, co dnes nejvíce potřebujeme právě optimismus? číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme IX. Svět zvířat - část 2.

Smilan.bloger.cz (») | 1. 9. | přečteno: 17× | komentáře: 0
0007-podzimni-les.jpgS tím, jak se v předchozích kapitolách našeho seriálu otevřely mnohým čtenářům nové výhledy do doposud skrytých souvislostí, účinkujících v nádherném světě pozemského světa přírody, spolu s tím vynořují se u těchto čtenářů nové a nové otázky, týkající se stále jemnějších odstupnění zákonitostí, projevujících se v přírodním světě. Abychom alespoň části čtenářů přinesli větší objasnění, dotkneme se, ač jen částečně, dnes ještě několika dějů, které se projevují trvale okolo nás, aniž by je lidé doposud ve svém životě registrovali jako děje úzce vázané na práci bytostných služebníků. číst dál

Neobvyklý obraz Stvořitele, který požaduje

Smilan.bloger.cz (») | 29. 8. | přečteno: 9× | komentáře: 0
5.jpgExistuje niekoľko veľmi vážnych skutočností, ktoré by si mal človek dneška zvlášť uvedomiť. V prvom rade je to fakt, že existuje Stvoriteľ, z ktorého Vôle všetko vzniklo a ktorého Vôľou je všetko udržiavané. Jeho Vôľa je z tohto dôvodu určujúca a rozhodujúca pre všetko, čo jestvuje vo stvorení. Je preto jednou z najlegitímnejších požiadaviek Tvorcu a Majiteľa stvorenia vyžadovať od každého tvora, ktorý smie žiť v jeho stvorení poznanie a naplňovanie jeho Vôle. číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme VIII. Člověk a svět zvířat

Smilan.bloger.cz (») | 25. 8. | přečteno: 16× | komentáře: 0
zzz10.jpgZvířecí svět je nádhernou oblastí života na planetě Zemi. Vše, co doposud dokázaly objevit a částečně odkrýt vědecké poznatky, to vše je jen malou poznatelnou částí ze skutečného světa zvířat. číst dál

Nedoceněná potřeba změny způsobu myšlení

Smilan.bloger.cz (») | 22. 8. | přečteno: 18× | komentáře: 0
imagescazgp88u.jpgKlíč k tajemství šťastného a míruplném lidského života leží ukrytý v našem nitru. Skrývá se v našem vnitřním životě. V kvalitě našeho vnitřního života! V dobru, čistotě, spravedlnosti a ušlechtilosti, které ve svém nitru vědomě pěstujeme a podporujeme. V tom, že se již ve svém nitru straníme každého zla, každé nečistoty a každé nespravedlnosti. číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme VII.

Smilan.bloger.cz (») | 19. 8. | přečteno: 22× | komentáře: 0
bez-jmena1.jpgV předchozích kapitolách jsme se několikráte v různých souvislostech zmiňovali o vztahu bytostných služebníků, působících v přírodě ke zvířatům. Zmiňovali jsme se, že zvířata stádového či hejnového druhu mají většinu času při sobě v blízkosti bytostného služebníka, který se o ně do určité míry stará, podoben ve svém působení pastýři přibližně v takovém smyslu, jak tento pojem známe z lidského působení. Ve skutečnosti je však pojem pastýřství více vázán právě k práci bytostných služebníků. To proto, že zvířata, vedená bytostným služebníkem - pastýřem, na rozdíl od lidského pečování jsou zaopatřena o mnoho moudřeji, přirozeněji, než to právě činí lidé. Jaký je tedy vztah mezi stádovými zvířaty a bytostnými služebníky? číst dál

Nevědomost? Egoismus? Bláznovství? Nebo všechno dohromady?

Smilan.bloger.cz (») | 15. 8. | přečteno: 24× | komentáře: 0
priroda3_2.jpgNezvykle tvrdým způsobem budeme hovořit o problému, který dokonale odhaluje míru lidského odtržení od přírody a tím od schopnosti chápat a porozumět tomu nejjednoduššímu a nejpřirozenějšího dění kolem nás. číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme VI.

Smilan.bloger.cz (») | 11. 8. | přečteno: 13× | komentáře: 0
pp1.jpgJestliže hovoříme o principu vůdcovství ve světě bytostných sil v jeho pozitivním významu, pak je potřebné si k tomuto popisu jednoznačně vždy přiřadit ono nejdůležitější, bez kterého by tento princip zcela ztrácel smysl a význam. Oním nejdůležitějším je skutečnost trvale zůstávající propojenosti všech stupňů hierarchie vůdců s jedinou, všeobsáhlou Vůlí Tvůrce, Svatého Boha. Jedině spojení s touto Vůlí jakožto s Pravěčným moudrým východiskem Světla a Zdrojem veškerého Života, jenž současně vydal energii pro vznik celého díla Stvoření, jedině toto spojení vnáší do celého sledu vůdců jednotnost a řád. Spolu s tímto řádem a jednotností pak také i přítomnost moudrého vedení, jež v sobě obsahuje veškeré poznání pro vývoj života ve všech sférách díla Stvoření. číst dál

Proč mě iritují předpovědi kolapsu civilizace?

Smilan.bloger.cz (») | 8. 8. | přečteno: 101× | komentáře: 0
priroda10.jpgPřed nedávnem jsem se na internetu setkal s textem, který hovořil o možnostech přežití po kolapsu civilizace. Článek byl napsán formou testu. Podle počtu získaných bodů dostal čtenář určitý komplexní obraz o možnostech svého osobního přežití, nebo nepřežití takové krizové situace. číst dál