Nedoceněná potřeba změny způsobu myšlení

Smilan.bloger.cz (») | 22. 8. | přečteno: 3× | komentáře: 0
imagescazgp88u.jpgKlíč k tajemství šťastného a míruplném lidského života leží ukrytý v našem nitru. Skrývá se v našem vnitřním životě. V kvalitě našeho vnitřního života! V dobru, čistotě, spravedlnosti a ušlechtilosti, které ve svém nitru vědomě pěstujeme a podporujeme. V tom, že se již ve svém nitru straníme každého zla, každé nečistoty a každé nespravedlnosti. číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme VII.

Smilan.bloger.cz (») | 19. 8. | přečteno: 5× | komentáře: 0
bez-jmena1.jpgV předchozích kapitolách jsme se několikráte v různých souvislostech zmiňovali o vztahu bytostných služebníků, působících v přírodě ke zvířatům. Zmiňovali jsme se, že zvířata stádového či hejnového druhu mají většinu času při sobě v blízkosti bytostného služebníka, který se o ně do určité míry stará, podoben ve svém působení pastýři přibližně v takovém smyslu, jak tento pojem známe z lidského působení. Ve skutečnosti je však pojem pastýřství více vázán právě k práci bytostných služebníků. To proto, že zvířata, vedená bytostným služebníkem - pastýřem, na rozdíl od lidského pečování jsou zaopatřena o mnoho moudřeji, přirozeněji, než to právě činí lidé. Jaký je tedy vztah mezi stádovými zvířaty a bytostnými služebníky? číst dál

Nevědomost? Egoismus? Bláznovství? Nebo všechno dohromady?

Smilan.bloger.cz (») | 15. 8. | přečteno: 7× | komentáře: 0
priroda3_2.jpgNezvykle tvrdým způsobem budeme hovořit o problému, který dokonale odhaluje míru lidského odtržení od přírody a tím od schopnosti chápat a porozumět tomu nejjednoduššímu a nejpřirozenějšího dění kolem nás. číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme VI.

Smilan.bloger.cz (») | 11. 8. | přečteno: 3× | komentáře: 0
pp1.jpgJestliže hovoříme o principu vůdcovství ve světě bytostných sil v jeho pozitivním významu, pak je potřebné si k tomuto popisu jednoznačně vždy přiřadit ono nejdůležitější, bez kterého by tento princip zcela ztrácel smysl a význam. Oním nejdůležitějším je skutečnost trvale zůstávající propojenosti všech stupňů hierarchie vůdců s jedinou, všeobsáhlou Vůlí Tvůrce, Svatého Boha. Jedině spojení s touto Vůlí jakožto s Pravěčným moudrým východiskem Světla a Zdrojem veškerého Života, jenž současně vydal energii pro vznik celého díla Stvoření, jedině toto spojení vnáší do celého sledu vůdců jednotnost a řád. Spolu s tímto řádem a jednotností pak také i přítomnost moudrého vedení, jež v sobě obsahuje veškeré poznání pro vývoj života ve všech sférách díla Stvoření. číst dál

Proč mě iritují předpovědi kolapsu civilizace?

Smilan.bloger.cz (») | 8. 8. | přečteno: 35× | komentáře: 0
priroda10.jpgPřed nedávnem jsem se na internetu setkal s textem, který hovořil o možnostech přežití po kolapsu civilizace. Článek byl napsán formou testu. Podle počtu získaných bodů dostal čtenář určitý komplexní obraz o možnostech svého osobního přežití, nebo nepřežití takové krizové situace. číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme V. Nádherný pozitivní princip vůdcovství

Smilan.bloger.cz (») | 4. 8. | přečteno: 9× | komentáře: 0
imagescazgp88u.jpgV celém díle Stvoření se veškerý život rozvíjí vždy a jedině směrem shora dolů, tedy z úrovní vyšších přelévá se do úrovní níže ležících. V tomto směru tedy také přirozeně probíhá i základní princip ovlivňování života v níže položených úrovních z úrovní vyšších. Chceme-li tedy jednou správně pochopit i dění v přírodě zdejší hrubohmotnosti, pak musíme i zde správně přijmout zmíněný princip ovlivňování života směrem shora dolů. číst dál

Neuvěřitelné! Ani bohatí lidé nejsou šťastní!

Smilan.bloger.cz (») | 1. 8. | přečteno: 31× | komentáře: 0
priroda3_2.jpgVelkým pozitivem dnešní doby je skutečnost, že dříve nebo později vyjde všechno na povrch. Že dříve nebo později dojde k úniku až tak závažných informací, které mohou zcela změnit náš pohled na svět a na hodnoty ve světě v současnosti preferované. A právě k takovému něčemu došlo nedávno ve vztahu k bohatství a bohatým. číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme IV. Život ve hmotnostech

Smilan.bloger.cz (») | 28. 7. | přečteno: 9× | komentáře: 0
5.jpgSvět přírody obsahuje nespočítatelné množstvím forem. Forem, nesoucích tvary od nejjednoduššího až po ty nejrozmanitější, nejsložitější, které však přes svoji složitost vždy znovu a znovu člověka překvapují svojí přímočarou důmyslností a účelností ve svém základě. číst dál

O skutečné příčině Kristova příchodu na zem

Smilan.bloger.cz (») | 25. 7. | přečteno: 11× | komentáře: 0
pp10.jpgKristus pro nás přinesl velkou oběť, jejíž význam jsme nebyli schopni dosud docenit. Jeho oběť spočívala ve snížení majestátu Božího až dolů k lidem, a to prostřednictvím fyzického příchodu jeho Syna na naši zem. číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme III. Aktivní a pasivní proudění

Smilan.bloger.cz (») | 21. 7. | přečteno: 12× | komentáře: 0
zzz1.jpgV celém díle Stvoření je prvotní tvůrčí síla Božího vyzařování, z níž povstaly veškeré formy, tvary a z nich následné energie, rozdělena do dvou základních proudů budujících a udržujících veškeré světy a úrovně, v nichž se zachvívá život. Tato síla se dělí ve svém druhovém působení již na samém počátku, tedy v okamžiku, kdy Božsky bezbytostný princip mocného, nepochopitelně dokonalého druhu formuje se v místě průniku Božsky bezbytostného záření, v místě, jež je označeno jako Boží trůn, nad nímž se čas od času zjevuje Zářící Boží Oko. V těchto místech, na samém počátku Božsky bytostného vyzařování, nachází se pak právě ono zcela první zformování prasíly ve formě rovnoramenného kříže, z něhož tryskají do nepřehlédnutelných dálek zářící paprsky. číst dál

Malá úvaha o nepříjemných duchovních souvislostech

Smilan.bloger.cz (») | 18. 7. | přečteno: 12× | komentáře: 0
pp1.jpgMožná byste nevěřili, ale také duchovní oblasti existují věci, o kterých se raději mlčí. Vždyť nač zbytečně hovořit o nepříjemných věcech a lidi znepokojovat? číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme II.

Smilan.bloger.cz (») | 14. 7. | přečteno: 15× | komentáře: 0
imagescag0jbtt.jpgPodíváme-li se jednou pečlivě na obdivuhodné předměty a stavby, které nám byly zachovány z dob starověkých civilizací, pak kromě úžasu nad dovedností jejich zpracování a také jejich vysokou uměleckou hodnotou vystoupí v nás otázka: kde směli načerpat toto vědění, tyto moudré znalosti, lidé dávných národů? Jakkoliv doposud nebyla historiky a vědci na tuto otázku přinesena seriózní uspokojující odpověď, můžeme zde říci, že ve skutečnosti tato odpověď není nezodpověditelnou, ba dokonce, že odpověď na ní je naopak více než lehkou. číst dál

O lidské schopnosti získat odpověď na všechno

Smilan.bloger.cz (») | 11. 7. | přečteno: 16× | komentáře: 0
pp1.jpgJe naší přirozeností, že si vždy budeme klást nejrůznější otázky. Nicméně člověk, nacházející se tváří v tvář nejzásadnějším otázkám vlastního bytí by měl vědět, že na každou z nich existuje odpověď a že on sám se je schopen těchto odpovědí dopátrat. číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme I.

Smilan.bloger.cz (») | 7. 7. | přečteno: 18× | komentáře: 0
imagesca5f44kl.jpgSvětlý hrad bytostných vládců na vrcholku Pozdějšího Stvoření. Walhalla a Olymp! To jsou jména, pod kterými alespoň zčásti vzniká pozemskému člověku obraz nádhery a skvostnosti, nádhery, která zcela prostupuje rozsáhlými místy, kde se nachází sídlo nejvyšších vládců živlů a bytostných sil, zformovaných z Boží Vůle do podoby věrných služebníků, zaopatřujících veškerý život v Pozdějším Stvoření. Ano, to dílo, v němž se nalézá také i vesmír, obsahující mimo jiných částí i Sluneční soustavu a tím také planetu Zemi. číst dál

Jak se zbavit otroctví hmoty a materialismu?

Smilan.bloger.cz (») | 4. 7. | přečteno: 19× | komentáře: 0
imagesca2wp8n4.jpgPro mnohé lidi bude pravděpodobně velmi zajímavou praktická otázka, jak může být v dnešní materialistické době svobodným a nezávislým člověk, usilující o duchovní hodnoty? číst dál