Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Staňme se kněží všedních dní!

Smilan.bloger.cz (») | 4. 3. | přečteno: 42× | komentáře: 0
coast-3358818-1280.jpgHodně se mluví o tom, že víra věřících by se měla projevovat v každodenním životě. Že v podstatě celý náš život by se měl stát jakousi trvalou modlitbou, protože pokud takovým není, pokud se občas pomodlíme a potom si žijeme po svém, pak je to všechno kontraproduktivní. Pak je celá naše víra jen vnější formou, která je prázdná a samoúčelná, protože nikdy nedospěla k tomu, aby se reálně projevila v každodenním životě. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dva důkazy toho, že jsme bytostmi citu

Smilan.bloger.cz (») | 25. 2. | přečteno: 69× | komentáře: 0
5.jpgExistují miliony lidí, kteří jsou přesvědčeni, že se máme řídit především rozumem. Že právě rozum v nás má být to nejdominantnější a nejvíce rozhodující. Jsou toho názoru, že cit je cosi příliš neurčité a nespolehlivé, o co se nelze s jistotou opřít. A navíc ještě existují také city nízké, jako například závist, nenávist a podobně, takže tvrzení, že člověk je bytostí citu a má se jím proto ve všem řídit dostává vážné trhliny. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O hlavních kritériích posledního soudu

Smilan.bloger.cz (») | 18. 2. | přečteno: 43× | komentáře: 0
coast-3358818-1280_2.jpgS nezvratností zániku hmotného světa, ve kterém žijeme, je neoddělitelně spojena nezvratnost posledního soudu. Přibližuje se doba, která rozdělí ostrou půlicí čárou všechny lidi na dvě skupiny. Na ty, co z vlastní vůle zůstanou podrobeni rozkladu hmoty, aby v ní nakonec zanikli a na ty, co se naopak dokáží včas povznést z hmotnosti do království nebeského. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Katastrofa, zvaná vnitřní život jednotlivce!

Smilan.bloger.cz (») | 11. 2. | přečteno: 77× | komentáře: 0
roses-3611502-480.jpgExistují věci nesmírně důležité, jejichž dosah podceňujeme. Věci, kterým nepřikládáme velký význam, avšak ve skutečnosti právě oni zásadním způsobem ovlivňují celý náš život. Nevědět o nich, nepřikládat jim význam a podceňovat je pak musí mít nevyhnutelně katastrofální dopad na celé naše bytí. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Výjimečnost židovského národa! V čem spočívala a proč ji ztratil?

Smilan.bloger.cz (») | 6. 2. | přečteno: 75× | komentáře: 0
birch-3691340-480.jpgMnozí lidé se ptají, proč je právě židovský národ takový výjimečný? Proč je tak vysoko vyzdvižen ze všech národů? Proč si právě jej Stvořitel vyvolil? Vždyť kdybychom vzali jen čistě duchovní oblast, v době, kdy vzniklo židovské náboženství vznikly, nebo už dávno existovaly také jiné, velmi hodnotné náboženské systémy. A to například v Indii. Celkem konkrétně třeba Védy. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Nebojte se! Je možné zlomit zlý osud i špatné záření hvězd!

Smilan.bloger.cz (») | 28. 1. | přečteno: 35× | komentáře: 0
oblaky_2.jpgV současnosti je dost rozšířeným, neblahým zvykem obracet se na různé věštce. Jde o spornou věc z několika důvodů. Třeba proto, že předpověď špatného osudu ještě vůbec neznamená, že vás zlý osud také postihne. Každý z nás je totiž pánem nad vlastním osudem až do takové míry, že ho dokáže změnit v pravý opak. A to dokonce i tehdy, kdyby mu nějaký věštec předpověděl blízké neštěstí. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O našem sobectví vůči přírodě a o tvrdé odplatě za něj

Smilan.bloger.cz (») | 24. 1. | přečteno: 61× | komentáře: 0
landscape-3616767-480.jpgTento text je vyjádřením mého osobního rozhořčení nad tím, jak lidé ničí přírodu. Neboť spravedlivé rozhořčení, nebo dokonce až spravedlivý hněv se musí přece zmocnit každého normálního člověka když vidí, jak se ubližuje nevinnému. No a právě takto arogantně, sobecky, bezohledně a nenasytně ubližují jednotlivci i celé lidstvo přírodě. Ale něco takového nemůže zůstat trvale bez odpovídající odezvy! A ani nezůstane, protože v našem univerzu funguje železný zákon zpětného působení, na základě kterého musí nakonec každý sklidit přesně to, co zaséval. No a právě katastrofální horka tohoto léta a různé jiné přírodní anomálie a neštěstí nejsou ničím jiným, než počátečními projevy neblahé žně lidstva za jeho nekonečné sobectví vůči přírodě. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Čas posledního soudu! Slyšíte jak buší na dveře?

Smilan.bloger.cz (») | 15. 1. | přečteno: 85× | komentáře: 0
morgentau-3682209-480.jpgBuší jako host v naléhavé věci. Host, který nebudete čekat, až mu otevřete, ale otevře si sám a zastihne vás buď připravené, nebo nepřipravené. Poslední soud bude totiž otevřením dveří do nové reality bytí a všichni připraveni budou do ní moci vejít. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Když se talent stává prokletím a neštěstím

Smilan.bloger.cz (») | 7. 1. | přečteno: 91× | komentáře: 0
imagesca2wp8n4.jpgExistují druhy činností a povolání, která nejsou až tak běžná a profesionálně se jim věnuje jen malá skupina populace. Jsou to například herci, nebo zpěváci. Ale také různí léčitelé, jasnovidci a věštci. Na těchto lidí hledí běžné obyvatelstvo do určité míry jako na výjimečných. A oni to cítí, vnímají a jsou si toho vědomi. A vědomí vlastní výjimečnosti, podporováno obdivem v nich vzbuzuje domýšlivost. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak se stát pravým člověkem, vnímajícím svůj čistý cit?

Smilan.bloger.cz (») | 31. 12. 2018 | přečteno: 66× | komentáře: 0
ii2.jpgJe člověk skutečně duchovní bytostí? Má v sobě opravdu duchovní jádro, které se v něm projevuje citem? Má se proto řídit hlavně podněty svého citu a podřídit jim rozumovou složku své osobnosti? Je náš cit, jako hlas našeho ducha skutečně natolik spolehlivý, abychom ho mohli ve všem poslouchat? číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O třech posvátných dnech v roce

Smilan.bloger.cz (») | 25. 12. 2018 | přečteno: 84× | komentáře: 0
5.jpgLidé vědí o mnoha druzích energií, které existují v našem univerzu, nebo jím proudí. Z těch nejhmatatelnějších je to třeba elektrická energie, nebo atomová energie. Ale existují také energie jemnějšího druhu. Mezi ně patří například známá možnost načerpat léčivou sílu ze stromů, když je obejmeme a poprosíme. Ale k tomuto druhu léčivých energií můžeme v podstatě přiřadit jakýkoliv pobyt v přírodě, protože příroda má na nás obecně velmi osvěžující a regenerační účinky. Existují také energie, využívané různými léčiteli za účelem zlepšení zdravotního stavu, a takto by se dalo ještě pokračovat. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Nenažranost jako princip bytí!

Smilan.bloger.cz (») | 17. 12. 2018 | přečteno: 80× | komentáře: 0
pp10.jpgNedá mi nevyjádřit svou reakci na jednu rozhlasovou relaci, kterou jsem si nedávno vyslechl. Šlo o krátké zamyšlení, postavené na vzájemném kontrastu. Na kontrastu hladu na jedné straně a nenažranosti na straně druhé. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Manuál pro úspěšně vyřešení všech problémů

Smilan.bloger.cz (») | 10. 12. 2018 | přečteno: 59× | komentáře: 0
hintersee-3601004-480.jpgLidé dneška řeší obrovské množství problémů. Problémů světových i domácích. Z těch celosvětových jsou to například problémy ekologického charakteru, související s potřebou omezení emisí a skleníkových plynů, přičemž takzvané emisní kvóty se staly obchodním artiklem. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Značně kritický pohled na zákulisí protestů "Za slušné Slovensko"

Smilan.bloger.cz (») | 3. 12. 2018 | přečteno: 66× | komentáře: 0
light-3692751-480.jpgJelikož demokracie umožňuje svobodné vyjádření názoru, chtěl bych prezentovat možná trochu konspirační pohled na dění pod značkou "Za slušné Slovensko". Tento pohled zastává nemalá část slovenské populace a mimo jiné také samotný bývalý slovenský premiér Robert Fico, který odstoupil kvůli těmto protestům a který je dává do souvislosti se jménem George Soros. Budu tedy prezentovat názor, velmi blízký jeho názoru. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Neplnohodnotné potraviny oslabují ducha!

Smilan.bloger.cz (») | 30. 11. 2018 | přečteno: 69× | komentáře: 0
oblaky_2.jpgŽijeme v realitě, v níž lidé svým přístupem a svým jednáním pokřivili tisíce věcí, což ostatně musí mít velmi negativní dopad na ně samotné. A tento negativní dopad se projevuje třeba také v nekvalitě potravin, které konzumujeme. číst dál