Období: rok 2014

Učme se poznávat Boží řeč!

Smilan.bloger.cz (») | 30. 12. 2014 | přečteno: 510× | komentáře: 1, poslední: 31. 12. 2014
ii2.jpgPovinností a životní nezbytností každého dítěte je naučit se řeč svých rodičů. Dítě, které to nedokáže má velmi těžký život a není schopno zařadit se do normálního fungování společnosti. číst dál

Jak dosáhnout štěstí?

Smilan.bloger.cz (») | 22. 12. 2014 | přečteno: 612× | komentáře: 1, poslední: 22. 12. 2014
5.jpgKaždý člověk chce být šťastný. Existuje množství lidí, kteří o své vlastní štěstí vysloveně cílevědomě usilují. A přece je skutečného štěstí na zemi jako šafránu. A přece je to jev zcela výjimečný, přestože po něm touží a usiluje se o něj velmi mnoho lidí. číst dál

Spravedlnost existuje!

Smilan.bloger.cz (») | 15. 12. 2014 | přečteno: 478× | komentáře: 0
ves4.jpgČlověka nelze násilím udělat šťastným, i kdybychom si to velmi přáli. Má totiž svobodnou vůli, která je darem od Stvořitele a která mu umožňuje svobodně se rozhodovat pro věci dobré, nebo špatné. S každým našim svobodným rozhodnutím je však spojena odpovědnost, které se nemůžeme zbavit. Ve stvoření totiž platí železný zákon: Co kdo zaseje, to také sklidí. číst dál

Duchovní poučení z nedávných komunálních voleb

Smilan.bloger.cz (») | 8. 12. 2014 | přečteno: 389× | komentáře: 0
kve5.jpgDuchovní zákonitosti ovlivňují všechno a tedy i věci, o kterých bychom to vůbec nepředpokládali. A tyto skryté duchovní zákonitosti, mající hluboký dopad na celý náš život se projevují i v něčem takovém vysloveně světském, jako jsou komunální volby. No a protože duchovní zákony jsou skryté a neviditelné, jejich účinkem je podrobeno to skryté a neviditelné v nás. Čili naše myšlenky, naše city a všechny naše vnitřní pohnutky. číst dál

Vztah církevních věrouk k absolutní Pravdě

Smilan.bloger.cz (») | 2. 12. 2014 | přečteno: 413× | komentáře: 0
zzz5_2.jpgKdo se chce dobrat k Pravdě, musí mít v první řadě odvahu. Odvahu nezaujatě zkoumat učení vlastního vyznání a také odvahu konfrontovat ho i s naukami jiných náboženství. číst dál

Úvaha o posledním soudu

Smilan.bloger.cz (») | 26. 11. 2014 | přečteno: 447× | komentáře: 0
ii2.jpgPoslední soud! Pojem spojující se s velkou knihou nejen křesťanského světa - s Biblí. Poslední soud! Spojení dvou slov, která nám při hlubším pohledu samy odhalí vlastní smysl. Pojem, znamenající výstrahu pro lidstvo na zemi. číst dál

Kletba ustavičného mlžení Pravdy

Smilan.bloger.cz (») | 17. 11. 2014 | přečteno: 511× | komentáře: 1, poslední: 18. 11. 2014
imagescag0jbtt.jpgNa své osobní cestě k Pravdě se musí člověk naučit dělit obrovské množství duchovních informací, které nás mohou přímo zahltit, do dvou základních kategorií. Na informace zásadního významu, mající rozhodující vliv na duchovní růst a na informace, nebo spíše zajímavosti, jejichž poznání, případně nepoznání nemá ve smyslu přímé cesty vzhůru téměř žádný význam. číst dál

Pouze prázdné senzace ...

Smilan.bloger.cz (») | 10. 11. 2014 | přečteno: 435× | komentáře: 0
0007-podzimni-les.jpgMnozí, moderním způsobem duchovně hledající upadli do pokušení hladu po stále nových a zajímavějších informacích. Stali se sběrateli informací, kteří se snaží najít vždy něco nového a zajímavého, co by je upoutalo. A protože tam, kde je poptávka vzniká i odpovídající nabídka, zamořil i oblast duchovního snažení bulvár. číst dál

Paradoxy křesťanství: odpuštění hříchů!

Smilan.bloger.cz (») | 3. 11. 2014 | přečteno: 656× | komentáře: 0
bez-jmena22.jpgNásledující řádky předkládám lidem, kteří jsou schopni hlubšího a samostatnějšího zamyšlení: Křesťanské církve svorně tvrdí, že se Kristus na kříži obětoval za naše hříchy. Kdo proto Krista do sebe příjme a příjme i jeho oběť na kříži, budou mu jeho hříchy odpuštěny. číst dál

Neznámá fakta o Mesiáši

Smilan.bloger.cz (») | 28. 10. 2014 | přečteno: 512× | komentáře: 1, poslední: 30. 10. 2014
0007-podzimni-les.jpgJežíš Kristus byl očekávaným Mesiášem. Jádrem jeho poslání však bylo přinesení Slova Pravdy, neboť pouze životem v souladu s tímto Slovem může člověk dospět ke spáse. Mesiáš však neměl zemřít, ale měl být židovským lidem a jeho duchovní elitou jako Mesiáš poznán a akceptován. Židovský národ měl přijmout jeho učení, žít podle něj a tak se stát zářivým vzorem národa, žijícího podle Zákonů Božích. Duchovní a následný pozemský vzestup by z něj udělal jeden z nejpřednějších národů světa, jehož příklad by s úctou a obdivem následovaly i ostatní národy. Takto to bylo chtěné. číst dál

Boj dobra se zlem

Smilan.bloger.cz (») | 20. 10. 2014 | přečteno: 585× | komentáře: 2, poslední: 21. 10. 2014
priroda3.jpgDobro a zlo! Na kterou stranu se přiklonit? Každý z nás zná bez zaváhání ihned správnou odpověď. A přece většinu lidí jaksi stále více přitahuje to špatné. Pokud ne přímo tím, že by se oni sami vydali na cesty zla, tak určitě nepřímo tím, že se dostatečně vážně, silně a intenzivně neusilují k dobru. Že v tomto směru zůstávají vlažnými. číst dál

Nejdříve hodnoty, pak chléb!

Smilan.bloger.cz (») | 13. 10. 2014 | přečteno: 464× | komentáře: 0
zzz11.jpgJsou lidé které popuzuje, když se jim říká o vyšších hodnotách. Když se jim říká o tom, že úsilí každého člověka by mělo být trvale zaměřené k dosahování a realizování těch nejvyšších duchovních a morálních hodnot. Popuzuje je to ne proto, že by snad byli docela špatní, ale proto, že je život příliš bije. Neboť jsou nuceni každodenně bojovat téměř o holé přežití a ve svých starostech, ve svém pracovním nasazení a existenčním strachu nemají čas ani chuť zabývat se podobnými "hloupostmi". číst dál

Netradiční pohled na zdraví a nemoc

Smilan.bloger.cz (») | 7. 10. 2014 | přečteno: 421× | komentáře: 0
bez-jmena36.jpgJednoho letního dne jsem se procházel po městě plném lidí v modrých tričkách. Připravovali se na start "Běhu pro život". A tento pohled na množství lidí, kteří se rozhodli udělat něco pro své zdraví ve mně vyvolal sérii neobvyklých asociací. Velmi nevšedních, ba až pobuřujících asociací pro všechny, kteří se dívají na život pouze z čistě hmotného hlediska, avšak zcela logických a pochopitelných pro každého, kdo dokáže vnímat realitu z hlediska duchovního. číst dál

Buddhova cesta ke Světlu

Smilan.bloger.cz (») | 29. 9. 2014 | přečteno: 578× | komentáře: 1, poslední: 29. 9. 2014
ves4.jpgExistují mnozí lidé, kteří usilují k Bohu, ale když se jich zeptáme, jak si tuto cestu vlastně představují, jak si vlastně představují onoho Stvořitele, ke kterému se chtějí dostat, odpovědět na to přesně nevědí. Nemají celkem jasno, kudy přesně vede cesta k Němu, na základě čehož vzniká zcela oprávněná otázka, jak se tam tedy vůbec chtějí dostat. číst dál

Odkaz mŕtveho...

Smilan.bloger.cz (») | 23. 9. 2014 | přečteno: 456× | komentáře: 0
kve5.jpgPred nedávnom som mal sen. Stretol som v ňom jedného známeho, ktorý je už dlhšiu dobu mŕtvy. Keď som od neho odchádzal, ešte na mňa z diaľky zavolal: „A pripomeň im, aby žili s vedomým, že všetko pokračuje aj po smrti!“ číst dál