Období: duben 2017

Poutník

Smilan.bloger.cz (») | 27. 4. 2017 | přečteno: 347× | komentáře: 0
priroda3.jpgStál na okraji města, unaven jako nikdy dříve, a přemýšlel, co si počne dál. Kolikrát už toto ve svém životě bezúspěšně absolvoval? Již to ani neuměl spočítat... Přesto dnes, kdy doputoval k dalšímu městu, opět stál a dumal. Předem věděl, že nic nevymyslí, neboť od jednoho okamžiku v jeho životě nemohl myslet příliš jasně. číst dál

Proč Stvořitel dopouští války a jiná neštěstí?

Smilan.bloger.cz (») | 24. 4. 2017 | přečteno: 281× | komentáře: 0
imagescag0jbtt.jpgJak to vůbec může Stvořitel dopustit!? Jak se vůbec může na něco takového hrozného dívat!? Vždyť kdyby existoval, nebylo by možné, aby se děly takové věci! Lidé, ba dokonce i tací, kteří nikdy nevěřili v Boha často vyslovují podobná slova, když bývají vystaveni neštěstí a různým tragédiím. Jak je to ale ve skutečnosti? Proč Stvořitel dopouští mnohé hrozné věci a proč se na ně klidně dívá? číst dál

Vražda na kříži nebyla spasením

Smilan.bloger.cz (») | 20. 4. 2017 | přečteno: 280× | komentáře: 0
0007-podzimni-les.jpgPovažuji za nutné zmínit se o největším precedentu v protiřečení si, které obsahuje věrouka téměř všech současných křesťanských církví. Je to svým způsobem obhajování a schvalování vraždy Ježíše. číst dál

Žijeme ve svobodě, nebo v kapitalismu se socialistickou tváří?

Smilan.bloger.cz (») | 16. 4. 2017 | přečteno: 482× | komentáře: 0
imagesca5f44kl.jpgNa současném kapitalismu středoevropského typu leží temný stín socialismu. Je totiž až fascinující, jak se historie opakuje. Neboť pokud jsme v minulosti byli vazaly východu, dnes jsme vazaly západu. Pokud jsme se v minulosti skláněli před diktátem Moskvy, dnes se skláníme před diktátem Bruselu. Pokud za minulého režimu bylo odsuzováno vše, co k nám přicházelo ze západu, dnes je odsuzováno vše, co k nám přichází z východu. číst dál

Probuďme se! Otčenáš nikdy nebyl jen modlitbou!

Smilan.bloger.cz (») | 10. 4. 2017 | přečteno: 284× | komentáře: 0
ves4.jpgModlitba Otčenáš nebyla nikdy tím, za co ji lidé po celá staletí považovali. Nikdy totiž nebyla pouze modlitbou, to jest něčím, co má být odříkané v domnění, že právě používáním těchto slov se spr ávně modlíme. číst dál

Lidská společnost XII. To, co bude následovat

Smilan.bloger.cz (») | 6. 4. 2017 | přečteno: 297× | komentáře: 0
ii2.jpgNa mnoha místech světa je možné nalézt lidi, kteří se připravují na příchod dění, jež je stále častěji ohlašováno viditelnými projevy v přírodě i ve společnosti. Veliký je počet těch, kteří sledují příchod blížících se událostí z pozice pozorovatelů v jistotě svého přesvědčení, že oni náleží k těm, kteří budou zachráněni - spaseni a převedeni svým Spasitelem do nové doby. Tito lidé, ačkoliv tuší z dávných zpráv a prorokování zvěstovatelů, že přelomová doba, k níž se nezadržitelně blížíme, bude dobou těžkou, naplněnou nelehkým prožíváním zástupů, tito lidé se často ve stávajícím prožívaném čase neklidu a zmatku těší na ohlašovaný příchod ještě těžších událostí. číst dál

O nabytí schopnosti vidět do budoucnosti

Smilan.bloger.cz (») | 3. 4. 2017 | přečteno: 311× | komentáře: 0
priroda3.jpgToho, co se děje u nás i ve světě je velmi mnoho a to znamená, že člověk, který chce mít přehled stráví poměrně hodně času ať již u televize, rozhlasu, novin, nebo internetu. Existuje však ještě i jiná alternativa. A sice osobní nabytí schopnosti předpovídat budoucnost, což nám umožní v hrubších, nebo detailnějších rysech poznávat charakter domácích a zahraničních událostí, aniž by je bylo třeba neustále intenzivně sledovat. Je to cesta poznávání skrytých příčin, jejichž zákonitým důsledkem je to viditelné a vnější. číst dál