Období: květen 2015

Existuje duše člověka před narozením?

Smilan.bloger.cz (») | 27. 5. 2015 | přečteno: 315× | komentáře: 0
0007-podzimni-les.jpgExistuje lidská duše před narozením? Velmi mě tato otázka zajímá, protože pokud skutečně existuje, potom se musí změnit i pohled společnosti na takzvaný nespravedlivý osud. To, co je dosud považováno za křivdu či za nespravedlnost Boží, třeba když se někdo narodí jako chudý, nemocný nebo jinak životně znevýhodněný, je pak jenom následkem předcházejících skutků. číst dál

Až ke kořenům všeho zla ...

Smilan.bloger.cz (») | 24. 5. 2015 | přečteno: 348× | komentáře: 0
imagesca5f44kl.jpgRozšířeným jevem dnešní doby je obecné stěžování se. Stěžování se na politiky, kteří lžou a kradou, na nedostatek práce a špatné pracovní podmínky, na nízkou mzdu, na špatné vztahy mezi lidmi, na krizi a na mnoho jiných věcí. Avšak každý z nás vidí příčiny tohoto všeho v něčem jiném. číst dál

Stav života na zemi

Smilan.bloger.cz (») | 21. 5. 2015 | přečteno: 382× | komentáře: 0
pp8.jpgVíme, že na světě je takových lidí, kteří touží po povznesení lidské společnosti, stále více a více, avšak přesto toto všechno stále nedostačuje k celkové změně k lepšímu. číst dál

Proč jsou životy mnoha lidí bezúčelné?

Smilan.bloger.cz (») | 18. 5. 2015 | přečteno: 358× | komentáře: 0
oblaky_2.jpgŽivot mnoha lidí této země se míjí svému skutečnému účelu. Je nesmyslným, protože postrádá pravý smysl. Je to smutné, ale žel mnozí lidé aniž by o tom vůbec věděli, promarňují vlastní život, ačkoli paradoxně oni sami jsou přesvědčeni o opaku. číst dál

Jak ovládnout svět!

Smilan.bloger.cz (») | 14. 5. 2015 | přečteno: 375× | komentáře: 0
imagescazgp88u.jpgSvět ovládá Světovláda! Pouhá konspirační teorie, nebo realita mnohem reálnější než tušíme? Z nezávislých informačních zdrojů k nám občas doputují informace o tom, že v pozadí světových událostí stojí neznámý režisér s neomezenou mocí a kapitálem, avšak s nepatrným sociálním cítěním, neřku-li soucitem a ohleduplností. Tedy kdosi s velkým mozkem, zatvrzelým srdcem a zcela zakrnělou duší. Indicií, ba i důkazů, že i "na tomto šprochu může být pravdy trochu", přibývá. Velmi signifikantním rozměrem této problematiky se stává naprostá informační blokáda tohoto tématu ze strany oficiálních médií; po hořkých zkušenostech s těmito ideologickými velkovýkrmnami plnými nestoudných lhářů chrlících zvrácené sugesce si můžeme být téměř jisti, že co uvrhnou do informační klatby, to obsahuje pravdu náramně nebezpečnou našim morálně nemocným mocným. A právě Světovláda je pro naše presstituty tabu. Zdá se, že v pozadí většiny megalumpáren skutečně stojí bezohlední jedinci, kteří si už dávno zodpověděli existenční otázku "Být či nebýt?" způsobem jim vlastním. číst dál

Morálka, lidskost a opětovné vtělení

Smilan.bloger.cz (») | 11. 5. 2015 | přečteno: 370× | komentáře: 1, poslední: 12. 5. 2015
pp1.jpgJaký praktický dopad může mít na náš každodenní život poznání o zákonitosti opětovných příchodů člověka na tuto zem? Jak by mohlo takové poznání přispět k pozvednutí etiky, morálky, lidskosti a větší ohleduplnosti lidí k lidem v běžném, praktickém životě? Při jeho obecném pochopení, přijetí a akceptaci by byl s velkou pravděpodobností jeho pozitivní dopad na celou společnost obrovský. číst dál

Svátky jara

Smilan.bloger.cz (») | 7. 5. 2015 | přečteno: 371× | komentáře: 0
bez-jmena29.jpgJiž několik dnů uběhlo od jarní rovnodennosti, kdy byl tento svátek jara slaven mnohými "pohanskými" národy, a to i slovanskými. Pozorování oblohy a probíhajících změn v přírodě, které s pohybem slunce a planet souvisejí, vedlo staré národy ke slavení a uctívání těchto okamžiků, které se cyklicky opakují. Těmto změnám je podřízen i život v přírodě. Život rostlin je uzpůsoben změnám teploty a délky dne. Něco obdobného známe i při probouzení se přezimujících zvířat nebo v příletu stěhovavých ptáků s příchodem jara. číst dál

Míra zrady!

Smilan.bloger.cz (») | 3. 5. 2015 | přečteno: 353× | komentáře: 0
5.jpgVšichni víme, že na světě existují lidé čestní i nepoctiví. Lidé dobří i zlí. Ale položili jste si někdy otázku v jakém poměru? Kolik je asi těch čestných v poměru k těm nečestným? A jakým způsobem se to vyvíjí? K lepšímu, nebo k horšímu? číst dál