Období: březen 2017

Lidská společnost XI. Kdy to vše přijde?

Smilan.bloger.cz (») | 30. 3. 2017 | přečteno: 268× | komentáře: 0
imagesca5f44kl.jpgS tím, jak postupuje vývoj dění v řádu ubíhajících dní, stále zřetelněji se ukazuje, jak velmi blízko se nacházíme od místa, na němž již zcela viditelně a hmatatelně dolehne na lidskou společnost vše to, co jsme zmiňovali! číst dál

Vzpamatujme se přece! To, co nazýváme všedností neexistuje!

Smilan.bloger.cz (») | 27. 3. 2017 | přečteno: 275× | komentáře: 0
kve5.jpgDuchovně usilující lidé zvyknou navštěvovat pobožnosti, účastnit se různých setkání, číst hodnotné duchovní texty, nebo se jinak duchovně vzdělávat. Všechny tyto užitečné a potřebné podněty však ve skutečnosti vyplní pouze nepatrný zlomek celkové doby jejich pozemského bytí, protože jeho absolutní většinu tvoří nejobyčejnější, každodenní všednost. číst dál

Lidská společnost X. To, čemu by dnes ještě nikdo neuvěřil (2. část)

Smilan.bloger.cz (») | 23. 3. 2017 | přečteno: 282× | komentáře: 0
5.jpgPokud jsme v předcházející části textu hovořili o zásadních změnách a otřesech, přicházejících v osobní dopravě, v cestování a s ním spojeném turistickém ruchu, pak nyní je potřebné zmínit něco mnohem důležitějšího. Tím, co je mnohonásobně důležitější než dopady energetických otřesů na individuální, osobní dopravu obyvatel, je právě oblast dopravy nákladní. Živel osobní dopravy nalezne zcela jistě dříve či později po zlomovém období nové či dnes již nepoužívané formy cestování, jako je putování pěšky, jízda na kole, jízda povozy taženými k tomu vhodnými zvířaty. číst dál

Bratři Slované! Nemají nás za nic!

Smilan.bloger.cz (») | 20. 3. 2017 | přečteno: 280× | komentáře: 0
imagesca2wp8n4.jpgVíte o tom, že existuje plán elity nejbohatších a nejmocnějších našeho světa na zredukování lidstva na zlatou miliardu? A víte, jaká má být rasová a národnostní skladba této miliardy, která má sloužit elitě? Víte o tom, že její největší část mají tvořit především národy západního světa, přičemž mnohé slovanské národy mají být zcela vyhlazeny? Nebo z nich má být ponechán pouze nepatrný zlomek, určený k zajišťování základní obslužnosti území, které původně osídlovaly. číst dál

To, čemu by dnes ještě nikdo neuvěřil (1. část)

Smilan.bloger.cz (») | 16. 3. 2017 | přečteno: 282× | komentáře: 0
imagesca5f44kl.jpgVe vícero kapitolách seriálu o lidské společnosti jsme již hovořili o razantní a nečekané změně lidské společnosti, kterou v blízké době budeme procházet. Zmiňovali jsme se již také o tom, jak v souvislosti s nárůstem cen za energie dojde k proměně životních priorit v případě každého člověka. Přestože v náznaku byla zmíněna většina oblastí lidského života, které se zmíněné změny dotknou, je přirozené, že v dnešním čase dočasného užívání životních standardů západního typu se čtenáři jen těžko vciťuje do situací, které však s největší pravděpodobností nadejdou v horizontu několika málo let. číst dál

Pohlavní uspokojení a uspokojení duchovní

Smilan.bloger.cz (») | 13. 3. 2017 | přečteno: 281× | komentáře: 0
5.jpgMožná neuvěříte, ale tyto dva druhy naší potřeby po uspokojení mají k sobě velmi blízko. Tak velmi blízko, že většině lidí se slévají dohromady, čehož důsledkem však je, že právě kvůli tomu zůstávají po celý svůj život nenaplnění a neuspokojení. Svým přímo horečnatým a nadměrným uspokojováním tělesnosti se totiž nevědomě a podvědomě snaží uspokojit i své potřeby duchovní. To ale možné není a proto jejich duchovní složka osobnosti zůstává trvale nenaplněná, čehož nevyhnutelným důsledkem nenaplnění celého bytí. číst dál

Lidská společnost VIII. To, co přijde!

Smilan.bloger.cz (») | 9. 3. 2017 | přečteno: 280× | komentáře: 0
bez-jmena1.jpgVývoj událostí, které se k Zemi přibližují, aby se postupně projevily i v nejhrubší části hmoty, tento dosud nevídaný vývoj, získá si v následujících letech zcela zásadní, zrychlený průběh, a to právě tím, že začne docházet stále častěji ke slučování jevů, které doposud vstupovaly do pociťovatelné úrovně hmoty samostatně. číst dál

Jasnovidci a nástrahy s nimi súvisiace 2

Smilan.bloger.cz (») | 6. 3. 2017 | přečteno: 284× | komentáře: 0
0007-podzimni-les.jpgVšichni, včetně jasnovidných lidí samotných by si měli uvědomit, že pokud je někdo vidoucí, není zároveň vševědoucí. Neboť vidět a mít určitou schopnost zření do jemnějších úrovní je jedna věc a vědět, čili blížit se k poznání Pravdy a k poznání Zákonů ve stvoření je věc druhá. číst dál

Lidská společnost VII. Je světový tržní systém přirozenost nebo zkáza?

Smilan.bloger.cz (») | 2. 3. 2017 | přečteno: 308× | komentáře: 0
imagesca5f44kl.jpgJe princip volného trhu přirozenou součástí lidské společnosti nebo nikoliv? Odpověď na tuto otázku má většina lidí, jak se zdá, dopředu ujasněnu: Volný tržní systém k životu na Zemi patří! Je přece hybatelem veškerého vývoje! Kopíruje boj o přežití všech živých organismů v přírodě, a tím je přirozeným. Navíc je po tisíce let osvědčeným akcelerátorem motivace a inspirace všech materiálně úspěšných lidí. číst dál