Období: březen 2016

Úkol ženy

Smilan.bloger.cz (») | 31. 3. 2016 | přečteno: 417× | komentáře: 0
bez-jmena1.jpgCo má žena činit a jak má žít, aby zde na Zemi splnila své poslání a mohla později opět stoupat do Světlých výšin, jež jsou jejím pravým domovem? Jak v kontrastu dnešní doby správně a čistě obstát, aby se její duchovní plášť rozzářil bělostnou čistotou, již nic nezkalí? Aby žila skutečně ke cti Vznešeného Boha a aby každé její hnutí bylo odleskem Jeho Vůle a přinášelo tak svému okolí povznášející a uzdravující sílu? číst dál

Dobrý a špatný extremismus! Odhalení pokrytectví a dvojího metru EU

Smilan.bloger.cz (») | 27. 3. 2016 | přečteno: 329× | komentáře: 0
imagescag0jbtt.jpgV životě jsme často postaveni před okolnosti, ve kterých se najednou a zcela nečekaně ukáže naše pravá tvář. Například třeba naše faleš a pokrytectví, které se nám jindy daří celkem úspěšně skrývat. číst dál

Hledejme pravou pomoc

Smilan.bloger.cz (») | 24. 3. 2016 | přečteno: 406× | komentáře: 0
imagescazgp88u.jpgDuše člověka se z vlastní vůle několikrát vrací na Zemi, inkarnuje se do nového těla, aby prožíváním následků očistila se od starých chyb, jejichž příčiny leží v jejích minulých životech. Pozemský život je tedy pro duši vždy nová příležitost, aby se posunula ve svém duchovním vývoji. Tuto milost dostává mnohokrát, a s ní možnost oprostit se od nepotřebných a zatěžujících nánosů, jež jí jsou překážkou na cestě do věčného duchovního domova. číst dál

Smrť Ježiša bola vraždou!

Smilan.bloger.cz (») | 21. 3. 2016 | přečteno: 338× | komentáře: 0
bez-jmena29.jpgZ hľadiska Zákonov vo stvorení a dokonca i z hľadiska vtedajšieho pozemského zákonodárstva tu išlo o neobjektívny, účelový a zmanipulovaný proces. číst dál

Duchovní probuzení

Smilan.bloger.cz (») | 17. 3. 2016 | přečteno: 347× | komentáře: 0
priroda10.jpgHlavním smyslem našeho času zde na Zemi je, abychom poznali, kdo jsme, odkud přicházíme a kam kráčíme. Naší prvořadou úlohou je hledat odpovědi na tyto životně důležité otázky. Žel, současný člověk si to nejčastěji uvědomí až tehdy, když prožije citový otřes, jenž může být pro něj často právě novým začátkem života v probuzení nové silné potřeby hledání a pátrání po důležitých odpovědích. Když se začneme intenzivně zabývat sebepoznáním a sebevýchovou, zjistíme, že nejsme jen tělo, ale že každý člověk je duchovní bytostí, zahalenou v duši, jež je zahalena ve fyzickém těle. číst dál

Je migrace odplata za ničení jiných národů?

Smilan.bloger.cz (») | 14. 3. 2016 | přečteno: 350× | komentáře: 0
kve5.jpgŽijeme na planetě Zemi, podrobené duchovním Zákonům. Jedním z klíčových je Zákon zpětného účinku, jehož působení lze vyjádřit velmi jednoduše slovy: co kdo zaseje, to také sklidí. Nebo třeba řečí zákonů fyziky: jaká je akce, taková musí být nutně i reakce. číst dál

Zákonitost lidské povahy

Smilan.bloger.cz (») | 11. 3. 2016 | přečteno: 360× | komentáře: 0
bez-jmena1.jpgCo nám o zákonitosti lidské povahy prozradí dřevěný špalík ve chvíli, když jej chceme rozseknout na dvě části? číst dál

I socialismus měl své pozitivní stránky

Smilan.bloger.cz (») | 7. 3. 2016 | přečteno: 343× | komentáře: 0
0007-podzimni-les.jpgNic není úplně černé, ale ani zcela bílé. Pokud se objektivně díváme na svět zjistíme, že vše má své pro a své proti. A přesně tak je to i se současným a bývalým společenským systémem. Ne všechno v tom bývalém bylo špatné a ne všechno v tom současném je pouze dobré. číst dál

O zkušenostech

Smilan.bloger.cz (») | 3. 3. 2016 | přečteno: 348× | komentáře: 0
bez-jmena36.jpgMezi lidmi často padá jako argument zásadní námitka: "Moje zkušenosti jsou jiné!" Co má dokázat? Především to, že každý člověk je jiný a každý má vlastní zkušenosti. Je to přirozené a potřebné. Skrze ně se učíme ve "škole života". Takové vysvětlení nám poskytuje běžný pohled. Když se podíváme na věc hlouběji, zjistíme více. I to, jak ve všem, co člověk cítí, myslí a činí, je rozhodující jeho zralost. Je důležité, kdo, komu a jakým způsobem svoji zkušenost odevzdává, kdy a jakou zkušenost zažil, jak ji pochopil a v sobě zpracoval. číst dál