Období: červen 2015

Cesta k Pravdě

Smilan.bloger.cz (») | 30. 6. 2015 | přečteno: 325× | komentáře: 0
kve5.jpgExistuje množství názorů, náboženství, duchovních proudů a filozofických směrů, které vykazují větší, nebo menší procento pravdy. číst dál

Co chybí sexuální výchově?

Smilan.bloger.cz (») | 25. 6. 2015 | přečteno: 317× | komentáře: 0
zzz10.jpgCo podstatného chybí současné koncepci sexuální výchovy? Proč tak pobuřuje určité skupiny obyvatelstva? A nejen u nás, ale i na západě? Proč i na tak pokrokovém západě projevují někteří rodiče ostrý nesouhlas a svým odmítáním účasti dětí na vyučování se nejednou dobrovolně vystavují státní perzekuci? Ve vyhrocené podobě dokonce až vězení? číst dál

Čas sklizně

Smilan.bloger.cz (») | 18. 6. 2015 | přečteno: 335× | komentáře: 0
zzz11.jpgFantomy a démoni, stvůry všech možných podob a druhů nyní obklopovali zeměkouli hustou hradbou svých těl. Ač byli stvořeni ze zlých lidských myšlenek a citů, lidé o nich nic nevěděli, neboť oblast působnosti těchto netvorů neležela v nejhrubší hmotě, kteraou pozemští lidé jako jedinou vnímali, ale o stupínek výše. Zcela podle zákona přitažlivosti stejnorodého, shromažďovali se tyto strašlivé myšlenkové a citové útvary v jakýchsi centrálách, vždy podle svého druhu, stejní ke stejným. číst dál

Existují i ​​lidé bezduší?

Smilan.bloger.cz (») | 14. 6. 2015 | přečteno: 339× | komentáře: 0
priroda3.jpgNejvnitřnějším jádrem každého člověka je jeho duchovní jiskra. V tomto ohledu jsme si všichni absolutně rovni. Každý z nás přišel do hmotnosti za účelem svého osobního vývoje k plnému sebeuvědomění. To znamená, že naším úkolem je roznítit původní, malou a nevědomou duchovní jiskru v šlehající plamen ducha, čímž se staneme plně vědomou duchovní bytostí, stojící správně ve stvoření a žijící v bezvýhradném souladu s jeho Zákony. číst dál

Súhlasiť alebo nesúhlasiť so sexuálnou výchovou mládeže?

Smilan.bloger.cz (») | 11. 6. 2015 | přečteno: 331× | komentáře: 0
oblaky_2.jpgProblém sexuálnej výchovy je problémom, ktorý sa sporadicky, ale stále znovu a znovu vynára. Spoločnosť názorovo rozdeľuje na dve skupiny. Na tých, ktorí súhlasia a na tých, ktorí ostro nesúhlasia. Na koho strane je pravda? Jedni argumentujú potrebou informovať a druhí zase morálno etickou zásadovosťou. Pravda, alebo nepravda však nie je ani na jednej, ani na druhej strane, pretože pravdu majú v istom zmysle obe tieto skupiny. číst dál

O otrocích vlastního, malého "já"

Smilan.bloger.cz (») | 8. 6. 2015 | přečteno: 348× | komentáře: 0
imagescag0jbtt.jpgOsobnost průměrného člověka se točí dokola v bludném kruhu. V bludném kruhu vlastních, osobních názorů. V omezeném a začarovaném kruhu vlastního chtění, přičemž většina lidí si vůbec neuvědomuje nedostatečnost takového způsobu myšlení a nazírání na život, kterým, zda si to už chceme přiznat, nebo ne, stavíme modlu vlastnímu "já". Našemu "já", které povyšujeme na to nejvyšší co existuje a jehož potřeby a názory jsou pro nás rozhodující. číst dál

Hľadanie pochopenia toho, čo znamená slovo Boh

Smilan.bloger.cz (») | 4. 6. 2015 | přečteno: 366× | komentáře: 0
imagescazgp88u.jpgNajvyššieho možno vnímať ako Inteligenciu, ktorá dala podnet ku vzniku všetkého jestvujúceho a zároveň to i udržuje. Táto vysoká Inteligencia je však neuchopiteľná a nepochopiteľná. Napriek tomu je ale možné vycítiť jej účinky a pôsobenie vo všetkom jestvujúcom. číst dál

Uplatnění Božích vlastnických práv!

Smilan.bloger.cz (») | 1. 6. 2015 | přečteno: 344× | komentáře: 0
ii2.jpgKoho chléb jíš, toho píseň zpívej! Tato slova žel platila v lidské společnosti vždy a platí v ní i dnes v demokracii. Pokud jsme totiž někde zaměstnáni, musíme bezvýhradně plnit všechno to, co od nás zaměstnavatel požaduje. Pokud projevujeme s něčím nespokojenost, nebo dokonce otevřeně kritizujeme vedení může se nám snadno stát, že o práci přijdeme. Oficiálně se pak samozřejmě vždy najde nějaká obecně akceptovatelná příčina, proč jsme museli být propuštěni. Ve skutečnosti však budou všichni vědět, že k tomu došlo proto, že jsme si otvírali ústa. číst dál