Období: rok 2013

Ako prežiť spojenie so Svetlom

Smilan.bloger.cz (») | 31. 12. 2013 | přečteno: 477× | komentáře: 0
bez-jmena36.jpgPrežitie spojenia so Svetlom je najmocnejším a najzásadnejším prežitím, ktorého sa môže človeku tu na zemi dostať. Má schopnosť od základov zmeniť celý jeho doterajší život. Existencia Boha, ktorá bola dovtedy vecou viery sa totiž na základe osobného prežitia stáva vecou presvedčenia, pretože potom už človek neverí že je to tak, ale vie, že to je tak! číst dál

Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!

Smilan.bloger.cz (») | 22. 12. 2013 | přečteno: 468× | komentáře: 0
priroda3_2.jpgJe až zarážajúce, ako ľudia nie sú schopní rozpoznávať a doceňovať obrovský význam malých vecí. Vecí obyčajných, všedných a každodenných, v ktorých prostej samozrejmosti skutočnú veľkosť nikto nehľadá. Avšak ak človek nie je schopný, nerozpoznáva, nedoceňuje a nevyužíva veľkosť malých vecí, potom nikdy nevykoná nič skutočne veľkého. Potom napokon aj on sám zostane navždy malým a na jeho konaní, ale aj na jeho myslení spočinie pečať malosti. Pečať ľudskej malosti, prameniaca z neschopnosti poznávať veci skutočne veľké a tým byť neschopným naozaj veľké veci uskutočňovať. číst dál

Odhalenie tajomstva prvotného hriechu

Smilan.bloger.cz (») | 16. 12. 2013 | přečteno: 584× | komentáře: 0
pp1.jpgJe nesprávne, ba až smiešnym spôsobom naivné chcieť vykladať Bibliu doslovným spôsobom. Mnohé z jej textov sú totiž určitým kódom, určitou šifrou, ktorú má človek správne dešifrovať. Sú metaforou, za ktorou sa ukrýva skutočný duchovný význam. číst dál

Obhajoba zákona karmy

Smilan.bloger.cz (») | 10. 12. 2013 | přečteno: 472× | komentáře: 0
priroda3.jpgKaždý, kto vysloví slovo karma, znamenajúce odplatu za zlé činy, ktoré sme napáchali v našich minulých životoch sa v kresťanských kruhoch stretne s odmietnutím. Kresťania totiž odmietajú kozmický zákon karmy, na základe ktorého je naše utrpenie nevyhnutným dôsledkom našich vlastných, predchádzajúcich zlých a nesprávnych činov. číst dál

Ako to všetko funguje...

Smilan.bloger.cz (») | 3. 12. 2013 | přečteno: 563× | komentáře: 0
zzz11.jpgJestvuje Zdroj všetkej sily a energie. Energia a sila, vyžarovaná zo Zdroja vytvára tlak. No a tlak vyvoláva pohyb. Ba doslova pohyb vynucuje! Zákonitosti nevyhnutného pohybu je podriadené celé univerzum a teda samozrejme i človek s jeho fyzickým telom, ale i s jeho vnútorným životom. číst dál

Poriadok v chlieve na zemi

Smilan.bloger.cz (») | 24. 11. 2013 | přečteno: 452× | komentáře: 0
oblaky.jpgLekár – bezcharakterná kreatúra, ktorá si urobila biznis z ľudského nešťastia. Kreatúra, ktorá nechce pomáhať tak, ako to sľubovala, ale ktorá v ľuďoch a ich utrpení vidí predovšetkým zdroj vlastného sebaobohatenia. Sebaobohatenia bez hanby, bez dna a bez svedomia. číst dál

Smutná nevedomosť o zmysle života

Smilan.bloger.cz (») | 17. 11. 2013 | přečteno: 842× | komentáře: 1, poslední: 14. 11. 2014
bez-jmena1.jpgVšetky generácie obyvateľov tejto zeme, nasledujúce jedna za druhou sa javia ako jedna veľká štafeta nevedomosti. Nevedomosti o tom najdôležitejšom, čo v živote človeka vôbec jestvuje. Nevedomosti o skutočnom zmysle a účele vlastného bytia. číst dál

Svetovláda! Fikcia alebo realita?

Smilan.bloger.cz (») | 11. 11. 2013 | přečteno: 491× | komentáře: 0
bez-jmena27.jpgTúžba po ovládaní ľudí i území sprevádza celé dejiny našej civilizácie. V dávnejších dobách k tomu dochádzalo hrubou silou. Viď napríklad dobyvateľské snahy Alexandra Veľkého, alebo rímskej ríše. Tieto snahy pretrvávali v rôznych formách a podobách až do súčasnosti. Ich vrcholom s celkom otvorenými a neskrývanými ambíciami na svetovládu bol nemecký fašizmus. číst dál

Tvrdé slová proroka

Smilan.bloger.cz (») | 4. 11. 2013 | přečteno: 472× | komentáře: 0
zzz6.jpgNekompromisne a tvrdo zaznieva krátke, ale úderné posolstvo starozákonného proroka súčasnému človeku. Jeho slová búšia ako údery do dnešnej plytkosti, prázdnoty, povrchnosti, ľahostajnosti a ľahkovážnosti, s ktorou sa ľudia podvoľujú zlému. Podvoľujú sa zlému, ktoré práve pre tak veľmi rozšírenú plytkosť, ľahostajnosť a lenivosť aktívne kráčať cestami dobra urobilo z tejto zeme zapáchajúcu stoku. číst dál

Snahy o budovanie dokonalej spoločnosti

Smilan.bloger.cz (») | 28. 10. 2013 | přečteno: 500× | komentáře: 0
zzz17.jpgZa čias bývalého socialistického systému sa vedúce štruktúry štátu usilovali vybudovať prosperitu spoločnosti prostredníctvom usilovnej práce, filozoficky sa opierajúc o vedecký materializmus. Zároveň však všetko, čo ľudia robili, ba dokonca i všetko čo hovorili muselo byť v súlade s komunistickou ideológiou. Kto to nerešpektoval, nevyhol sa perzekúcii. číst dál

Nezvládanie sexuality

Smilan.bloger.cz (») | 21. 10. 2013 | přečteno: 509× | komentáře: 0
ii2.jpgNehanebníci, smilníci, cudzoložníci a sebaprznitelia sa nestanú dedičmi kráľovstva nebeského - píše sa v Biblii. Sebaprznenie je problémom mnohých, najmä mladých ľudí, ktorí si s tým nevedia dať rady. Ako príklad uvádzam slová istého mladého dievčaťa: číst dál

Oznam o vydaní novej, zaujímavej knihy

Smilan.bloger.cz (») | 16. 10. 2013 | přečteno: 479× | komentáře: 0
bez-jmena22.jpgDovoľujeme si upozorniť vás na nový knižný titul s názvom "Na ceste vzostupu". Jej autorom je Tomáš Lajmon, umelec, spisovateľ, rečník a zanietený propagátor života žitého v súlade so zákonmi univerza. číst dál

Otupenosť más!

Smilan.bloger.cz (») | 13. 10. 2013 | přečteno: 660× | komentáře: 0
0007-podzimni-les.jpgNa úvod si prečítajte názor herca Martina Hubu na výšku duševnej úrovne našej spoločnosti. Ide o úryvok z jeho rozhovoru, zverejneného v časopise Život č.31/2013: číst dál

Odhaľovanie utajovaných skutočností

Smilan.bloger.cz (») | 7. 10. 2013 | přečteno: 493× | komentáře: 0
zzz10.jpgVážené riaditeľstvo letiska Piešťany. Týmto listom chceme Vám, to znamená riaditeľstvu i najužšiemu okruhu vedúcich pracovníkov letiska Piešťany vysloviť čo najsrdečnejšie poďakovanie. Poďakovanie za starostlivosť o naše blaho, ktorej sa nám, bežným občanom od Vás dostáva. číst dál

Čo vám o hudbe nikto nepovie...

Smilan.bloger.cz (») | 30. 9. 2013 | přečteno: 495× | komentáře: 0
pp10.jpgĽudia sú ochotní vynaložiť veľké finančné prostriedky na to, aby niečo zaujímavé prežili. Typickým príkladom je cestovanie, ktorého hlavným účelom je niečo nové a zaujímavé uvidieť a zažiť. Návšteva atraktívnych turistických destinácií stojí niekedy dosť peňazí, avšak ja vám chcem ukázať možnosť navštevovania oblastí omnoho atraktívnejších. Oblastí, nachádzajúce sa mimo úrovne tejto zeme a to takmer úplne zadarmo. číst dál