Období: říjen 2015

Stupně na cestě k pravému ženství 11

Smilan.bloger.cz (») | 30. 10. 2015 | přečteno: 325× | komentáře: 0
bez-jmena29.jpgVidíš třísku v oku bratra svého, ale břevno ve svém nevidíš. Chceme-li usilovat o zušlechťování svého ducha a stávat se tak sebe vědomými osobnostmi, které plně využívají příležitosti své pozemské inkarnace ke svému pokroku v uzrávání, musíme dokázat správně zužitkovat každou maličkost, která k nám přichází jako impuls pro nalezení všeho, co nám v tomto pokroku vpřed brání. číst dál

Je Apokalypsa nezbytná?

Smilan.bloger.cz (») | 27. 10. 2015 | přečteno: 394× | komentáře: 0
oblaky_2.jpgTakové myšlenky jsou již v jádru špatné a škodlivé, protože ve světě myšlenkových forem napomáhají k formování katastrofického dění, které není vůbec nutné. číst dál

Stupně na cestě k pravému ženství 10

Smilan.bloger.cz (») | 22. 10. 2015 | přečteno: 345× | komentáře: 0
imagescazgp88u.jpgMluviti stříbro, mlčeti zlato. Jednou z nejvíce používaných činností při předávání si myšlenek mezi lidmi je lidská řeč. Skrze řeč může duch předávat své obrazy, které zachytává buďto v nádherných světlých a prozářených obrazech, anebo, což je v dnešní době nejběžnější, z oblastí nejrozličnějších myšlenkových forem, které zahlcují blízké okolí jemné hrubohmotnosti. číst dál

Začátek konce Evropy?

Smilan.bloger.cz (») | 19. 10. 2015 | přečteno: 370× | komentáře: 0
imagesca5f44kl.jpgSituaci, která v Evropě nastala v souvislosti s uprchlickou krizí lze v jistém smyslu připodobnit k období pádu Římské říše. Římská říše byla totiž ke svému konci už tak prohnilá a mravně zdegenerovaná, že ji nakonec porazili hordy barbarů. Zdolali ji hordy barbarů, které sice stály kulturně mnohem níže, avšak právě pro své nízké vývojové postavení měli celý svůj další vývoj stále před sebou. číst dál

Na prvním místě cit a na druhém rozum

Smilan.bloger.cz (») | 12. 10. 2015 | přečteno: 342× | komentáře: 0
bez-jmena27.jpgProč bychom tak měli učinit? Protože tak to má být! Protože člověk je právě takovýmto způsobem stavěný! Protože právě v takovém uspořádání spočívá podstata naší lidskosti! číst dál

Netušené souvislosti uprchlické krize

Smilan.bloger.cz (») | 5. 10. 2015 | přečteno: 309× | komentáře: 0
pp1.jpgJe nepochybné, že se v dnešní době stáváme svědky určitého exodu národů. Do pohybu se daly masy, které v krátkodobém i dlouhodobém horizontu změní tvář Evropy. A blahobytná Evropa ve své zaslepenosti netuší, že z tohoto vzájemného střetu kultur vyjde nakonec vítězně ta, která je duchovně a morálně progresivnější. Nebo maximálně zjednodušeně řečeno ta, která vykazuje intenzivnější víru v Boha. číst dál

Stupně na cestě k pravému ženství 8, Mateřství

Smilan.bloger.cz (») | 1. 10. 2015 | přečteno: 313× | komentáře: 0
imagescazgp88u.jpgMateřství je nádherným Božím darem pro každou matku. Však současně je potřebné poukázat na to, že není nejvyšším posláním ženy na Zemi. číst dál