Období: srpen 2015

Stupně na cestě k pravému ženství 5

Smilan.bloger.cz (») | 27. 8. 2015 | přečteno: 305× | komentáře: 0
pp1.jpgZaměstnání – domácnost. Na to, jak má žena působit, panuje v dnešní společnosti zcela rozporuplný názor. Na jedné straně společnost vnímá nezastupitelné místo ženy v domácnosti, a na straně druhé se stále více šířící emancipace zasazuje o to, aby byly ženy s muži rovnoprávné i v zaměstnání. Mnoho žen se necítí uspokojeno ani jedním takovýmto černobílým pohledem. číst dál

Tragédie institucionalizované víry

Smilan.bloger.cz (») | 24. 8. 2015 | přečteno: 297× | komentáře: 0
ii2.jpgPokud se někdo nedokáže poučit ze starých chyb, musí je neustále opakovat. A pokud někdo neustále opakuje tytéž chyby v duchovní oblasti, nikdy se nemůže povznést vzhůru. Nevyhnutelně stagnuje, nebo dokonce upadá. číst dál

Stupně na cestě k pravému ženství 4, Řeč těla

Smilan.bloger.cz (») | 21. 8. 2015 | přečteno: 329× | komentáře: 0
imagescag0jbtt.jpgLidský duch se projevuje skrze své tělo nejen slovy, ale také i svými pohyby. Stejně jako stupeň ušlechtilosti mluveného slova odpovídá stupni ušlechtilosti, a tím zralosti našeho ducha, tak i každý náš pohyb hovoří jak o našem momentálním stavu naladění, tak i o celkovém stavu ušlechtilosti a prosvětlenosti našeho ducha. číst dál

Prázdné sebevědomí těla

Smilan.bloger.cz (») | 17. 8. 2015 | přečteno: 306× | komentáře: 0
imagesca5f44kl.jpgV létě a ve vedrech vidět téměř všude stejný obraz. Teplem zmožených a spoře oděných lidí. Ať už ženy, nebo muže. Ti mladší se sebevědomě nesou a vědomě vystavují na odiv své tělesné schránky. Pokud zpozorují zájem, lichotí jim to a pozvedává to jejich sebevědomí. Vždyť léto je už jednou takové a tělesně smyslové opojení k němu jaksi neoddělitelně patří. Patří to k bujarému mládí a k užívání si života. Ba někdy se ani ti starší nedají zahanbit. číst dál

Vyšší spravedlnost a spravedlnost světská jsou rozdílné

Smilan.bloger.cz (») | 10. 8. 2015 | přečteno: 333× | komentáře: 0
kve5.jpgJsou žel vinou lidí rozdílné, ale nakonec přece jen zvítězí spravedlnost vyšší. Ve světské spravedlnosti je totiž mnoho takového, co postrádá citlivost a elementární lidskost, i když tomu není možné z formálního hlediska absolutně nic vytknout, protože všechno přesně odpovídá liteře zákona. O této smutné rozdílnosti a jejích důsledcích říká i následující příběh jedné paní: číst dál

Stupně na cestě k pravému ženství 3

Smilan.bloger.cz (») | 6. 8. 2015 | přečteno: 321× | komentáře: 0
zzz6.jpgMyšlenky - slova – činy. Dnes se podíváme do hloubi našeho nitra. Chceme-li jako ženy usilovat o čisté ženství, musíme také nutně pochopit, že nedílnou součástí našeho působení je naše řeč. Tento náš projev v řeči bude vždy plně odpovídat stupni naší zralosti, bude odpovídat našemu cítění a potřebě naplňování pojmu ušlechtilost. Tak jako oděv je nedílnou součástí projevu a stavu našeho ducha, tak i forma mluveného slova přesně odpovídá stupni ušlechtilosti, a tím naší duchovní zralosti. Budeme-li jen chvíli naslouchat zvuku řeči jakékoliv ženy a melodii mluvených slov stejně tak, jako bychom naslouchali hudbě, můžeme si ihned učinit obraz o tom, jaké je nitro této ženy. Samozřejmě, že to neplatí jen pro ženy, ale pro lidského ducha jako takového. My však zde nyní chceme hovořit právě o ženě. číst dál

Proč mnozí nedokáží vnímat duchovno?

Smilan.bloger.cz (») | 3. 8. 2015 | přečteno: 294× | komentáře: 0
imagesca2wp8n4.jpgZ velmi jednoduchého důvodu. Snaží se ho totiž pochopit svým rozumem. Nicméně rozum není cestou k pochopení věcí ducha. Rozum je schopen chápat pouze věci čistě hmotného charakteru. K pochopení duchovnosti musíme v sobě aktivovat jinou, vyšší složku naší osobnosti, která je schopna chápat skutečnosti nad hranicí hmotného. číst dál