Závažné texty Českého inštitútu

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O vnútornom stave ľudstva

Smilan.bloger.cz (») | 19. 2. 2011 | přečteno: 466× | komentáře: 0
Jestliže se člověk rozhlédne v těchto dnech jen s trochou pozornosti po světě, pak nebude pro něho těžké vidět to, jak pod zdánlivě klidným povrchem každodenního života miliard lidí zesiluje se ona duševní vrstva, obsahující v sobě v rozporu se vším vnějším stále silnější neklid a napětí. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Nevyhnutnosť odpustenia!

Smilan.bloger.cz (») | 10. 1. 2011 | přečteno: 614× | komentáře: 0
Jen velmi málo je těch lidí, kteří se dokážou ve svých myšlenkách zabývat odpuštěním vůči druhým lidem. Takových lidí je na Zemi opravdu velmi málo. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jaká nás čeká budoucnost?

Smilan.bloger.cz (») | 11. 8. 2010 | přečteno: 666× | komentáře: 0
Jen málokdo z lidí je schopen poznávat to, co je opravdu skryto v budoucím čase. A také jen velmi málo lidem bylo vždy po celý čas historie lidstva na Zemi umožněno „vidět“ do budoucích událostí. Těmto lidem nebylo nikdy veřejností věnováno tolik pozornosti, kolik mělo být. Žel, právě ku škodě celých následujících generací. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ľudia dá sa to! Dá sa byť lepšími!

Smilan.bloger.cz (») | 14. 6. 2010 | přečteno: 674× | komentáře: 0
Je zvláštní, jak vždy, když se k lidem přiblíží nečekané události přírodního druhu, a to ať již v prožívání jejich dopadu na osudy jednotlivců nebo na osudy obcí i celých oblastí a zemí, zlepší se téměř vždy současně duchovní stav obyvatel Země. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jaký je skutečný stav lidstva?

Smilan.bloger.cz (») | 24. 12. 2009 | přečteno: 746× | komentáře: 0
Nihilismus rozkládá v postrádání smysluplných cílů všechny naše ještě zůstávající síly ke společné výstavbě. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Duchovní stav Země k 11. 11. 2009

Smilan.bloger.cz (») | 19. 11. 2009 | přečteno: 708× | komentáře: 0
Velký, nesmírně velký předpoklad inspirativních a tvůrčích schopností ducha dřímá v nitru každého z lidí. Doposud ještě nebyla lidmi zcela poznána, a zejména využita ona veliká duchovní síla, která je přitom neoddělitelnou součástí každého z nás. Netušená je schopnost citu, jenž umožňuje spojování se s úrovněmi Světla ve Stvoření, s těmi úrovněmi, které jsou, kroužíce vysoko ve výškách díla Stvoření, nesmírně vzdálenými od zdejšího světa hrubohmotnosti. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Kam kráčíš planeta Země?

Smilan.bloger.cz (») | 14. 9. 2009 | přečteno: 755× | komentáře: 0
Blížící se období, které je před námi, bude pro celé lidstvo těžké, nesmírně těžké, a lidstvo bude po určitou dobu balancovat těsně nad hranicí vlastního samozničení zde na Zemi. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Kdo hledá, najde!

Smilan.bloger.cz (») | 16. 7. 2009 | přečteno: 707× | komentáře: 0
Zcela jistě tato slova platí právě pro ono nejosobnější zodpovězení otázek každého z nás, jestliže se vážně ptáme po smyslu našeho života. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Konstatování paniky a krize!

Smilan.bloger.cz (») | 7. 5. 2009 | přečteno: 794× | komentáře: 0
Lidská společnost na Zemi je nyní podobna pacientu, jenž nejenže není již schopen vlastního sebeuzdravení bez zůstatku trvalých následků, ale nachází se ve stavu, kdy dochází ke stále masivnějším kolapsům jeho důležitých životních orgánů. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak ven z krize?

Smilan.bloger.cz (») | 19. 3. 2009 | přečteno: 717× | komentáře: 0
Jestliže pochopíme, že myšlenkové postoje člověka vyjadřují právě velmi zřetelně duchovní stav jeho nitra, neboť základ myšlenek vzniká ze chtění, z formování tužeb nitra, pak je možné říci, že dnešní duchovní stav největší části lidí jeví se jako stav zmatenosti, stav bezradnosti a úpadku. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak dál v roce 2009 Česká Země?

Smilan.bloger.cz (») | 25. 1. 2009 | přečteno: 855× | komentáře: 0
Jestliže nebude nadcházející rok 2009 využit obyvatelstvem českých zemí ke vzestupu, pak je možné považovat celou etapu posledních 20 let za zcela promarněnou. Veliká příležitost přitéká nyní k České Zemi! číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Planeta zem - výhled do roku 2009

Smilan.bloger.cz (») | 15. 1. 2009 | přečteno: 809× | komentáře: 1, poslední: 6. 11. 2014
Jakkoliv by bylo radostnější, a také i pro povzbuzení a posílení mnohých na místě, psát o světlých výhledech lidstva, skutečný stav obyvatel Země je zcela jiný. číst dál