Období: září 2017

Člověče otevři oči! Příroda k tobě promlouvá!

Smilan.bloger.cz (») | 25. 9. 2017 | přečteno: 312× | komentáře: 0
bez-jmena22.jpgExistují lidé kteří tvrdí, že mechanismus fungování přírody je řízen určitým druhem vědomé inteligence. Že prostě vše, co se v přírodě děje se neděje jen tak samo od sebe. Stojí za tím inteligence a ta to spravuje. No a někteří jedinci, schopní vnímat i věci běžným okem neviditelné ji mohou i reálně vidět a komunikovat s ní. číst dál

Příběh zpoza opony – část 4.

Smilan.bloger.cz (») | 21. 9. 2017 | přečteno: 300× | komentáře: 0
bez-jmena29.jpgTomáš nabídku s radostí přijal. Pomyšlení, že bude muset čelit tomu neznámému nebezpečí sám, mu nijak radost nečinilo. Nyní má ale spoludruhy, na které se může spolehnout. Rytíři! Ctnostní lidé, žijící pro naplnění ideálů, pro něž je čest a spravedlnost nadevše. Najednou si připadal mezi těmito prostými, ale již od pohledu velmi vznešenými lidmi nepatřičně. Vždyť kdo je on sám? Rychle ale tyto myšlenky zaplašil. Nyní na to není čas. číst dál

Teprve po hlavním má následovat po - hlavní!

Smilan.bloger.cz (») | 18. 9. 2017 | přečteno: 1769× | komentáře: 0
pp1.jpgSkutečná pravda o věcech se nejednou skrývá v samotných slovech, které tyto věci označují. A přesně tak je to i s pojmem pohlavní a se vším, co se za ním skrývá. Toto slovo samotné nám totiž naznačuje, že to po - hlavní má následovat až po čemsi hlavním. Že pohlavní nemá v člověku stát nikdy výše, než to hlavní. číst dál

Příběh zpoza opony – část 3.

Smilan.bloger.cz (») | 15. 9. 2017 | přečteno: 282× | komentáře: 0
imagescazgp88u.jpgOdměna nebo čest. Když po strastiplném putování konečně dorazili do šlechtické čtvrti a našli dům dívčina otce, stal se Tomáš svědkem dojemného přivítání. Připadal si tam najednou nepatřičně, bylo mu hloupé vzít si odměnu, a tak se potichu vytratil. Druhý den za ním ovšem do cechu šlechticů přišel postarší rytíř, dívčin otec. číst dál

Katastrofální letní vedra jako varování lidstvu!

Smilan.bloger.cz (») | 12. 9. 2017 | přečteno: 275× | komentáře: 0
bez-jmena1.jpgAbsolutně nikdo nemohl přehlédnout mimořádné, téměř doslova africká vedra tohoto léta. Byla největší po celou dobu hydrometeorologických měření na našem území. Sucho, které je doprovází, negativně poznamenalo množství i kvalitu obilovin v letošní sklizni a s největší pravděpodobností negativně poznamená i úrodu podzimních plodin. číst dál

Příběh zpoza opony – část 2.

Smilan.bloger.cz (») | 9. 9. 2017 | přečteno: 284× | komentáře: 0
oblaky_2.jpgV říši fantasie. Když opět otevřel oči, uvědomil si, že leží na posteli v nějaké místnosti. Vybavení vypadalo jako ze středověku, ale ne toho evropského, tak jak jej znal, na to byly předměty příliš cizokrajné. Pokusil se posadit, ale se zaúpěním padl zpět na záda. Vzpomněl si na poslední události a s úlekem se podíval na místo, kam ho zasáhl meč. Jeho trup byl omotán obvazy, které na několika místech prosakovaly krví. Zkusil zavolat. Po chvilce do místnosti vstoupil muž, oblečený do jakési bílé kutny. číst dál

Nadbytek informací zabíjí! I těch duchovních!

Smilan.bloger.cz (») | 4. 9. 2017 | přečteno: 283× | komentáře: 0
5.jpgNadbytek informací z duchovní oblasti může mít za následek až dokonce cosi takového, jako je duchovní smrt. Ale přesně stejně je to také s jejich fatálním nedostatkem. Kvůli lepšímu pochopení můžeme použít příkladu výživy našeho fyzického těla. Pokud dlouho trpíme hladem, můžeme zemřít. Ale stejně můžeme zemřít i tehdy, jestliže se dlouhodobě přejídáme. Každý extrém je totiž škodlivý. číst dál