Období: rok 2015

Konspirace! Proč více méně ano?

Smilan.bloger.cz (») | 30. 12. 2015 | přečteno: 385× | komentáře: 0
ii2.jpgJe známo, že ve svobodném prostoru internetu najdeme mnoho takzvaných konspiračních teorií. Teorií, snažících se odhalovat utajené, nebo neznámé skutečnosti, skryté za každodenní, zdánlivě bezkonfliktní realitou. číst dál

Hierarchie v umění

Smilan.bloger.cz (») | 25. 12. 2015 | přečteno: 367× | komentáře: 0
5.jpgUmění je od počátku světa darem Stvořitele, jako stálá inspirace z výšin, aby lidské duchy, pobývající v nižších úrovních, povznášelo k výšinám. Život v úrovních Světla je pro nás uměním. Odlesk jeho vyzařování je vzácným darem pro pozemské lidi, který je přirozeně postaven na vyšší stupeň. Umění se od světlé reality neodtrhlo, neboť je její součástí. Od té se odtrhl jenom sám člověk. číst dál

Přitažlivost zlého a šeď dobra

Smilan.bloger.cz (») | 21. 12. 2015 | přečteno: 358× | komentáře: 0
bez-jmena36.jpgZlo má mnoho forem a podob. Mnohokrát také vypadá na první pohled velmi přitažlivě, ba dokonce z krátkodobého hlediska může člověku přinášet i různé výhody, příjemné zážitky, nebo jiný prospěch. Nicméně každý, kdo se rozhodne kráčet přitažlivou cestou zla, ať by dělal cokoliv, ať by si jakýmkoli způsobem "vychutnával" vše, co mu zlo nabízí, dříve nebo později narazí na problém. číst dál

Síla lidské myšlenky

Smilan.bloger.cz (») | 17. 12. 2015 | přečteno: 360× | komentáře: 0
imagescag0jbtt.jpgMezi lidmi je dosud málo pochopena síla lidské myšlenky, a proto také, ke škodě všech, jest jí tak málo využíváno. Na druhé straně zas, právě proto, ţe lidé nechápou, co všechno síla lidské myšlenky zmůže, rozsévají po světě mnoho zla, aniţ by o tom věděli. číst dál

Vážně zkoumejme všechny věci kolem nás

Smilan.bloger.cz (») | 14. 12. 2015 | přečteno: 352× | komentáře: 0
bez-jmena29.jpgČlověk nemá prožívat svůj život nevědomě. Nemá pravdy a fakta, které se mu předkládají pouze slepě přijímat. Nemá je přijímat bez uvažování, protože tím se stává nesamostatným. Stává se tak nesamostatnou loutkou v rukou jiných. Nesamostatnou loutkou, která se pohybuje pouze prostřednictvím nitek názorů jiných. číst dál

Slovo je nástroj

Smilan.bloger.cz (») | 10. 12. 2015 | přečteno: 386× | komentáře: 0
imagescazgp88u.jpgPro názornější vyjádření a pochopení myšlenek si přizveme dnes na pomoc gramatiku. Gramatika stanovuje pravidla a zákony pro používání slova, jazyka, řeči. Nevznikla náhodou, ale proto, aby jazyk a řeč harmonizovala, zušlechťovala. Naše krásná řeč prošla vývojem. Stal se z ní, kultivovaný jazyk a slouží nám jako vyčerpávající dorozumívací prostředek. číst dál

Jaký je smysl stáří a čekání na smrt?

Smilan.bloger.cz (») | 7. 12. 2015 | přečteno: 403× | komentáře: 0
bez-jmena1.jpgPoložili jste si někdy otázku, jaký má vlastně smysl pozdní stáří, nemohoucnost, nemoc a závislost na jiných, jevící se lidem aktivního věku jako něco bezvýchodního? A nejen jim, ale i mnohým starým lidem samotným? číst dál

Stupně na cestě k pravému ženství 15

Smilan.bloger.cz (») | 3. 12. 2015 | přečteno: 344× | komentáře: 0
imagesca5f44kl.jpgPosledním stupněm na naší cestě k pravému ženství je stupeň vědomé služby Stvořiteli. Jako základ tohoto stupně je naplňování Prvního přikázání. To spočívá v niterném vztahu každé z nás vůči Bohu, vůči Tvůrci Všehomíra, z Jehož životadárné Síly jsme vznikly a trváme. O tomto svém vztahu nemusíme hovořit, ten vyjadřujeme čistým naplňováním všech dalších Přikázání, která jsou nám dána jako opora pro naši cestu na této Zemi. Není to jen čisté a dobré konání před ostatními lidmi, když jsme jim na očích, ale jsou to i naše nejmenší myšlenky, kterými se zaobíráme, které nikdo nevidí, ale v Zákonech Stvoření jsou přece zaznamenány. číst dál

Nemějte despekt před křesťanstvím

Smilan.bloger.cz (») | 30. 11. 2015 | přečteno: 380× | komentáře: 0
bez-jmena22.jpgExistuje mnoho věcí, na které jsou lidé alergičtí. Mimo jiné velmi často i na to, co má nějaké spojení s církví, nebo křesťanstvím. V takové chvíli začnou okamžitě mluvit o prodávání odpustků, o inkvizici, o křižáckých válkách, o nekalých mocenských praktikách Vatikánu, o zneužívání mladistvých, o církevních restitucích a ještě o mnoha jiných věcech. číst dál

Stupně na cestě k pravému ženství 13

Smilan.bloger.cz (») | 20. 11. 2015 | přečteno: 334× | komentáře: 0
0007-podzimni-les.jpgŽít přítomností. Naše pozemské životy jsou nám dávány proto, abychom v jejich plném prožívání mohli uzrávat v sebe vědomé duchy. Toto vědomí nás musí stále provázet naším životem, abychom jej správně využili a v povrchnosti nepromarnili. Pokud si znovu a znovu budeme opakovat tuto větu, pak pochopíme, že je tedy pro nás důležité každé rozhodnutí, které ve svém pozemském životě učiníme. V tu chvíli si také můžeme uvědomit, že k cíli, který si ve svém životě vytyčíme jako ideál, není možné dojít jinak než jedině čistou cestou. Nelze si myslet, že uskutečnění nějakého činu, který není úplně v pořádku, nám přinese užitek pro naplnění našeho ušlechtilého cíle. Není možné jít životem s myšlenkou, že účel světí prostředky. Tedy, že ušlechtilého cíle dosáhneme za každou cenu. Nebo také, že budeme bojovat za mír. I tato věta si přece protiřečí. To samé je předávat lidem křesťanskou lásku násilím. To samé je hlásat naplňování Božích přikázání a přitom v nenávisti osočovat ty, kdo nejdou s námi. A ještě mnoho a mnoho dalšího. číst dál

Proč vládne světu útlak?

Smilan.bloger.cz (») | 16. 11. 2015 | přečteno: 319× | komentáře: 0
5.jpgPřesto, že žijeme v 21. století, vládnou na naší planetě různé formy útlaku. Existuje například skupina lidí, kteří tvrdí, že největším světovým utlačovatelem jsou USA. Ty prý mají prsty ve všech ozbrojených konfliktech po celém světě za posledních 60 let. Říká se, že USA jsou světovým hegemonem, který se snaží dostat všechny národy do svého područí, aby je mohli ovládat a profitovat z nich. číst dál

Stupně na cestě k pravému ženství 12

Smilan.bloger.cz (») | 6. 11. 2015 | přečteno: 346× | komentáře: 0
pp8.jpgOdvážně vpřed je Bohu milé. Dosáhne-li člověk poznání o Zákonech Stvoření, staví se mu často do cesty jedna velká překážka, která mu brání, aby svůj život plně a cele uspořádal dle těchto Zákonů. Touto překážkou je nedostatek odvahy a plného přesvědčení o důležitosti vykročit vpřed na cestu, která se zdá být v tu chvíli těžkou a nejasnou, v dnešní době neuskutečnitelnou. číst dál

Vysťahovalectvo - ignorovanie duchovných zákonitostí

Smilan.bloger.cz (») | 3. 11. 2015 | přečteno: 360× | komentáře: 0
kve5.jpgMaterialistické a ateistické ľudstvo odmieta s pohŕdavým úsmevom potrebu poznávania a rešpektovania čohosi takého, ako sú duchovné zákonitosti. Avšak v súvislosti so súčasnou vysťahovaleckou krízou nám všetkým pomaly začína zamŕzať úsmev na tvári. A to je pravdepodobne len začiatok. Začiatok kolapsu spoločenského systému, arogantne ignorujúceho takmer všetky duchovné zákonitosti a riadiaceho sa iba vlastným rozumom a racionálnou účelovosťou. číst dál

Stupně na cestě k pravému ženství 11

Smilan.bloger.cz (») | 30. 10. 2015 | přečteno: 325× | komentáře: 0
bez-jmena29.jpgVidíš třísku v oku bratra svého, ale břevno ve svém nevidíš. Chceme-li usilovat o zušlechťování svého ducha a stávat se tak sebe vědomými osobnostmi, které plně využívají příležitosti své pozemské inkarnace ke svému pokroku v uzrávání, musíme dokázat správně zužitkovat každou maličkost, která k nám přichází jako impuls pro nalezení všeho, co nám v tomto pokroku vpřed brání. číst dál

Je Apokalypsa nezbytná?

Smilan.bloger.cz (») | 27. 10. 2015 | přečteno: 395× | komentáře: 0
oblaky_2.jpgTakové myšlenky jsou již v jádru špatné a škodlivé, protože ve světě myšlenkových forem napomáhají k formování katastrofického dění, které není vůbec nutné. číst dál