Období: březen 2015

O fenoménu zvaném Lucifer

Smilan.bloger.cz (») | 30. 3. 2015 | přečteno: 383× | komentáře: 0
bez-jmena27.jpgZlo jako nesprávný a falešný princip neexistuje ve vyšších sférách stvoření. Existuje pouze v jeho hmotné části a je důsledkem pádu Lucifera. Z věčné božské říše, kde v blízkosti Boží nelze nic jiného, ​​než bezvýhradné zachvívání podle Jeho Vůle, z této říše byl do hmotnosti poslán Lucifer, jako jeden z archandělů, který měl pomáhat a podporovat lidi v jejich duchovním dozrávání. číst dál

Příchod Utěšitele, Ducha Pravdy

Smilan.bloger.cz (») | 26. 3. 2015 | přečteno: 383× | komentáře: 0
imagesca2wp8n4.jpgPřipomeňme si v tomto období vážná slova z Janova evangelia tak, jak se do dnešních dní zachovala v podání křesťanského učení. číst dál

Zkažené ovoce západní demokracie

Smilan.bloger.cz (») | 23. 3. 2015 | přečteno: 386× | komentáře: 0
zzz5.jpgZkusme se podívat na některé významné momenty zahraničně politického dění z nestandardního úhlu pohledu. A sice z hlediska reálného ovoce, které lidem přinesly. A to na základě známé věty, která říká, že po jejich ovoci je poznáme. Jaké je tedy ono ovoce, které přineslo toto dění běžným, obyčejným a jednoduchým lidem? číst dál

O právu křesťanství na lásku Stvořitele

Smilan.bloger.cz (») | 16. 3. 2015 | přečteno: 345× | komentáře: 0
zzz10.jpgMluvit o právech je možné pouze tam, kde se plní povinnosti. Kde však není plnění povinností, tam není ani žádných práv. Toto je zásadní a rozhodující skutečnost, z níž je třeba vycházet. číst dál

Nepříjemné výroky Krista

Smilan.bloger.cz (») | 9. 3. 2015 | přečteno: 351× | komentáře: 0
bez-jmena36.jpgV evangeliích s nachází několik, lidem nepříjemně znějících Kristových slov. Ty jsou z tohoto důvodu křesťanskými církvemi obecně jakoby obcházena a nebývají středem zájmu kazatelů, ani obsahem jejich kázání. Jednoduše se o nich mlčí, jakoby vůbec neexistovaly. číst dál

Existuje i smrt duchovního druhu!

Smilan.bloger.cz (») | 2. 3. 2015 | přečteno: 372× | komentáře: 0
kve5.jpgČlověk krmí pouze své fyzické tělo a zapomíná na potravu pro svého ducha. Nicméně tak, jakoby bez potravy postupně chřadlo a nakonec zahynulo jeho tělo, musí také bez potravy chřadnout, živořit a nakonec i zahynout jeho duch. Pokud se tak stane, jde o smrt duchovní. číst dál