Zákony stvorenia

Nekompromisnosť prírodných Zákonov

Smilan.bloger.cz (») | 10. 12. 2012 | přečteno: 577× | komentáře: 0
Keď sa pozorne pozrieme na dnešnú, vedecko technickú úroveň ľudstva, nedá sa nepostrehnúť, že sme sa ku nej dopracovali iba na základe dlhodobého a dôsledného skúmania prírodných zákonov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou PRAVDY. Až na základe pochopenia účinkov celkom konkrétnych prírodných zákonov mohlo teda dojsť k ich praktickému využitiu v prospech ľudstva. číst dál

Prečo existuje utrpenie?

Smilan.bloger.cz (») | 12. 11. 2012 | přečteno: 565× | komentáře: 0
Keď nás a našich najbližších postretne utrpenie, keď vidíme chorých na rakovinu, či iné ťažké choroby, keď sa napríklad dozvieme o existencii niečoho takého, ako detský hospic, človek je chtiac nechtiac nútený pýtať sa: Prečo nás v živote stretá utrpenie? Odkiaľ prichádza a aký má vlastne zmysel? A má vôbec nejaký zmysel? A ľudia, považujúci sa za veriacich si zase kladú otázku: Je utrpenie vôbec zlučiteľné s predstavou Stvoriteľa, ktorý je Láskou? číst dál

Čo sa s nami deje po smrti?

Smilan.bloger.cz (») | 21. 5. 2012 | přečteno: 853× | komentáře: 0
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti. číst dál

Hmota! Známa i neznáma!

Smilan.bloger.cz (») | 14. 5. 2012 | přečteno: 586× | komentáře: 0
Napriek tomu, že žijeme v hmotnom svete, poznávame ho iba z jednej tretiny. A žiaľ, aj toto naše tretinové poznávanie je vo veľkej miere deštruktívneho charakteru. Namáhavo a kŕčovito v ňom usilujeme v smere zdola nahor a doslova ho z hmoty vydobýjame. A zašlo to až tak ďaleko, že sme sa detinsky začali zahrávať so silami, o ktorých účinkoch nemáme ani len potuchy. číst dál

Ozdravenie života na zemi

Smilan.bloger.cz (») | 23. 4. 2012 | přečteno: 626× | komentáře: 0
Po stáročia bola ľuďom dávaná príležitosť naučiť sa chápať a dobrovoľne včleniť do svojho života Zákony stvorenia. Ľudia však doteraz nepochopili, že iba ich prostredníctvom môže ku ním prísť trvalé šťastie a neustály vzostup. Len sa pozrite vôkol seba! Pomery na zemi dokonale odrážajú mieru chápania a rešpektovania týchto Zákonov. číst dál

Čo je vlastne dobro?

Smilan.bloger.cz (») | 15. 4. 2012 | přečteno: 629× | komentáře: 0
Jednou zo základných vlastností človeka je, že musí neustále niečo chcieť. Človek nie je schopný ani na okamžik zastaviť vlastné chcenie, pretože je k nemu tlačený vyššou silou, ktorá prúdi univerzom. Je to neviditeľná, neutrálna sila, prúdiaca zhora, ktorá núti všetko živé do neustáleho pohybu. Do pohybu telesného, ako i duševného. Táto neutrálna sila  pôsobí samozrejme aj na človeka, ktorý z hľadiska duševného,  musí pod jej tlakom neustále niečo chcieť. číst dál

17 Zákonov pre ozdravenie života na Zemi

Smilan.bloger.cz (») | 16. 1. 2012 | přečteno: 585× | komentáře: 0
Kto má v sebe ešte túžbu po zmene pomerov na Zemi? Kto vníma bezobsažnú prázdnotu čisto materialistického a rozumového úsilia? číst dál

Čo sa skrýva za nekultúrou vyjadrovania?

Smilan.bloger.cz (») | 10. 10. 2011 | přečteno: 671× | komentáře: 0
Naši predkovia boli bystrými pozorovateľmi. Nevyznačovali sa “učenosťou”, ani „vysokoškolským vzdelaním“, ale ich múdrosť pramenila z jednoduchej prirodzenosti, z dôverného spojenia so základnými silami prírody a vesmíru, z hlbšieho prežívania a pozorovania života samého! Svoje poznanie a životné skúsenosti vložili do mnohých rozprávok, povestí, prísloví a porekadiel. Spomeňme iba jedno z nich, úzko súvisiace s našou témou: Vtáka poznáš po perí a človeka po reči! číst dál

Železná spravodlivosť!

Smilan.bloger.cz (») | 19. 9. 2011 | přečteno: 639× | komentáře: 0
Čo človek zasial, to musí zožať! Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva! Božie mlyny melú pomaly, ale isto! Tieto staré ľudové múdrosti sú prostým vytušením podstaty fungovania nepodplatiteľnej Spravodlivosti. Aká je akcia, taká bude reakcia – hovorí novodobým spôsobom presne to isté i základný fyzikálny zákon.    číst dál

Vyvracanie ateistických téz – evolúcia

Smilan.bloger.cz (») | 12. 5. 2011 | přečteno: 682× | komentáře: 1, poslední: 22. 5. 2011
Evolučná teória patrí k jedným zo základných pilierov, o ktoré sa opiera ateistický svetonázor a materialistický pohľad na svet. Je však paradoxné, že práve hlboké pochopenie podstaty evolučného procesu potvrdzuje existenciu Vyššej Inteligencie, ktorou bol tento proces riadený. číst dál

O Zákonoch života

Smilan.bloger.cz (») | 15. 11. 2009 | přečteno: 911× | komentáře: 1, poslední: 1. 5. 2010
Malá planéta Zem, vznášajúca sa v nedoziernych diaľavách vesmíru, planéta, na ktorej rozkvitol dar života. Bola to však iba náhoda? číst dál