Období: říjen 2009

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

Smilan.bloger.cz (») | 29. 10. 2009 | přečteno: 1979× | komentáře: 4, poslední: 29. 3. 2010
Súčasná spoločnosť sa nachádza v nesmiernom úpadku. Môžeme si ho ilustrovať jedným, možno banálnym, ale výstižným príkladom, poukazujúcim na hlboký hodnotový prepad, ku ktorému došlo v pomerne krátkom časovom horizonte 10 –15 rokov. číst dál

Ľudské strhávanie pojmu svätý

Smilan.bloger.cz (») | 18. 10. 2009 | přečteno: 912× | komentáře: 1, poslední: 9. 11. 2009
Prečo sa pápežovi hovorí ,,svätý otec“? Prečo nie duchovný, alebo cirkevný, ale rovno svätý? Veď počas života nemôže byť nikto svätý, alebo áno? Kým človek žije, môže sa dopustiť ešte rôznych činov a až po jeho smrti možno určiť, či ho vyhlásiť za svätého, alebo nie? číst dál

Polovičná pravda evolučnej teórie

Smilan.bloger.cz (») | 11. 10. 2009 | přečteno: 741× | komentáře: 0
V tvorivom procese hmotnosti pôsobia dve sily: bytostná a duchovná. Pod pojmom bytostné treba rozumieť prírodno – živelno – zvieracie a pod pojmom duchovné, ľudský duchovný činiteľ. číst dál

Nahota – vzostup a pád!

Smilan.bloger.cz (») | 1. 10. 2009 | přečteno: 2977× | komentáře: 6, poslední: 1. 5. 2010
Miera studu a telesnej hanblivosti je mierou výšky skutočnej, vnútornej hodnoty človeka. Čím ušľachtilejší je vnútorný život jednotlivca, tým intenzívnejšie je ním pociťovaná potreba adekvátneho zahalenia vlastného tela. číst dál