Období: listopad 2017

Ze života a působení připravovatele cesty Hjalfdara v předhistorické době: Objevení jednorožce 3

Smilan.bloger.cz (») | 30. 11. 2017 | přečteno: 330× | komentáře: 0
ii2.jpgHjalfdar zůstal několik dnů v údolí práce, aby se důvěrněji seznámil s novým zvířetem. Nyní vycházel již jen se svým synem Jalfem a jedním lovcem. Tři postačili. Oba druhové zůstávali přitom v pozadí jen kvůli pozorování a případné pomoci. číst dál

Nedejme sebou manipulovat a nebuďme ovcemi!

Smilan.bloger.cz (») | 27. 11. 2017 | přečteno: 360× | komentáře: 0
imagesca5f44kl.jpgAbychom se mohli svobodně rozhodovat, musíme mít objektivní informace. Žel, realita je jiná! V reálném životě je vyvíjena snaha, abychom objektivní informace neměli. Snaha, abychom je měli zkreslené, jednostranné a neobjektivní, na základě čeho se budeme sice rozhodovat svobodně, ale silně ovlivněni záměrným informačním zkreslením reality. číst dál

Ze života a působení připravovatele cesty Hjalfdara v předhistorické době: Objevení jednorožce 2

Smilan.bloger.cz (») | 24. 11. 2017 | přečteno: 353× | komentáře: 0
zzz11.jpgVšechny kruhy, které průběhem času růzností své práce vyvíjely se různě v myšlení, způsobech i mravech, byly tak opět vždy spojeny přírodou a měly příležitost navzájem se rozvinout. Všechny rozdíly stáří a práce zmizely. Radostné, díkuplné žně a zhodnocení všeho ke cti Světlého Otce spojovalo lidi. číst dál

Nacházejí se rozpory ve výrocích Krista?

Smilan.bloger.cz (») | 21. 11. 2017 | přečteno: 313× | komentáře: 0
5.jpgJežíš říkal, že když nás někdo udeří na pravou tvář, máme mu nastavit i druhou. On sám se však podle této zásady nezachoval. Když byl totiž dotazován před veleknězem, jeden ze sluhů ho udeřil, ale on nenastavil druhou tvář, ale ohradil se: "Pokud jsem špatně mluvil, usvědč mě z toho! Pokud však správně, pak proč mě biješ?!" Jak vysvětlit tento rozpor? Proč Ježíš nerespektoval vlastní slova? číst dál

Ze života a působení připravovatele cesty Hjalfdara v předhistorické době: Objevení jednorožce 1

Smilan.bloger.cz (») | 16. 11. 2017 | přečteno: 350× | komentáře: 0
ii2.jpgV hluboce položených lesích objevily se nové druhy zvěře. Tyto husté pralesy, v nichž kdysi zde žijící lesní mužové kladli léčky na ptáky, se velmi rychle rozvíjely od té doby, kdy bylo odstraněno nebezpečí divokých lidí a draků. Všude přibývalo množství ptáků a lezoucí a šplhavé zvěře. Veliká, papouškovitá, pestře lesknoucí se zvířata poletovala ve velikých korunách stromů. Tu a tam bylo také viděti velké druhy jelenů. Když lovci jednoho dne podnikli výzkumnou cestu do lesů, spatřili v dáli zvláštní, nikdy nevídané zvíře. číst dál

O hodnotném filmu, jakých není mnoho a o asociacích, s ním souvisejících

Smilan.bloger.cz (») | 13. 11. 2017 | přečteno: 278× | komentáře: 0
bez-jmena22.jpgJde o film, který osloví zejména muže. Ale v tom nejčistším a nejpozitivnější slova smyslu. Je to totiž film o hrdinství. O hrdinství, o cti, o lásce, o boji za dobro a o pevné víře v Stvořitele. číst dál

Ze života připravovatele cesty Hjalfdara v předhistorické době: Lov jeskynního medvěda 2

Smilan.bloger.cz (») | 9. 11. 2017 | přečteno: 315× | komentáře: 0
bez-jmena27.jpgKulatýma, strnulýma zlatýma očima, zasazenýma v ploché obrovské hlavě s velikou, strašlivě zející tlamou, dívalo se zvíře na poutníka, který často neočekávaně před ním stanul. Pak vyrazilo zvíře ze sebe divoký zvuk a chrochtajíc zmizelo pod pokrývkou svého močálu. Nebylo zlé, nýbrž plaché. číst dál

Požehnání, nebo kletba? Je to na tobě, člověče!

Smilan.bloger.cz (») | 6. 11. 2017 | přečteno: 305× | komentáře: 0
pp8.jpgŽivot, nebo smrt! Dobro, nebo zlo! Mír, nebo neklid! Moudrost, nebo hloupost! To první je neoddělitelně spojeno s respektováním Vůle Nejvyššího a jeho Zákonů. To druhé je naopak spojeno s ignorováním jeho Vůle a jeho Zákonů. To první je spojeno s bohatým požehnáním všeho dobrého a to druhé s cestou zla a neštěstí. číst dál

Ze života připravovatele cesty Hjalfdara v předhistorické době: Lov jeskynního medvěda 1

Smilan.bloger.cz (») | 3. 11. 2017 | přečteno: 278× | komentáře: 0
kve5.jpgVážení čtenáři, rádi bychom Vám přiblížili v oživených obrazech některé události z historie naší Země. Jaké je poselství těchto doposud zavátých dob? Mohou snad dávné příběhy mít nějaký větší význam pro dnešní pokrokové lidstvo? Je možné odpovědět následující: pokud člověk přes tyto postupně uveřejňované obrazy nebude přecházet v dosavadní navyklé povrchnosti, pokud s plnou vážností přistoupí k vylíčeným příběhům a v úsilí hodném svého ducha s nimi spojí doposud získané vědění, pak konečně pozná, co po něm Stvoření požaduje a jak on sám má žít, aby se s ním harmonicky spoluzachvíval. Pak také nasadí veškerou sílu, aby si toto poznání udržel a převedl je v každodenní radostnou činorodost. číst dál