Období: červenec 2016

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme IV. Život ve hmotnostech

Smilan.bloger.cz (») | 28. 7. 2016 | přečteno: 290× | komentáře: 0
5.jpgSvět přírody obsahuje nespočítatelné množstvím forem. Forem, nesoucích tvary od nejjednoduššího až po ty nejrozmanitější, nejsložitější, které však přes svoji složitost vždy znovu a znovu člověka překvapují svojí přímočarou důmyslností a účelností ve svém základě. číst dál

O skutečné příčině Kristova příchodu na zem

Smilan.bloger.cz (») | 25. 7. 2016 | přečteno: 354× | komentáře: 0
pp10.jpgKristus pro nás přinesl velkou oběť, jejíž význam jsme nebyli schopni dosud docenit. Jeho oběť spočívala ve snížení majestátu Božího až dolů k lidem, a to prostřednictvím fyzického příchodu jeho Syna na naši zem. číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme III. Aktivní a pasivní proudění

Smilan.bloger.cz (») | 21. 7. 2016 | přečteno: 302× | komentáře: 0
zzz1.jpgV celém díle Stvoření je prvotní tvůrčí síla Božího vyzařování, z níž povstaly veškeré formy, tvary a z nich následné energie, rozdělena do dvou základních proudů budujících a udržujících veškeré světy a úrovně, v nichž se zachvívá život. Tato síla se dělí ve svém druhovém působení již na samém počátku, tedy v okamžiku, kdy Božsky bezbytostný princip mocného, nepochopitelně dokonalého druhu formuje se v místě průniku Božsky bezbytostného záření, v místě, jež je označeno jako Boží trůn, nad nímž se čas od času zjevuje Zářící Boží Oko. V těchto místech, na samém počátku Božsky bytostného vyzařování, nachází se pak právě ono zcela první zformování prasíly ve formě rovnoramenného kříže, z něhož tryskají do nepřehlédnutelných dálek zářící paprsky. číst dál

Malá úvaha o nepříjemných duchovních souvislostech

Smilan.bloger.cz (») | 18. 7. 2016 | přečteno: 343× | komentáře: 0
pp1.jpgMožná byste nevěřili, ale také duchovní oblasti existují věci, o kterých se raději mlčí. Vždyť nač zbytečně hovořit o nepříjemných věcech a lidi znepokojovat? číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme II.

Smilan.bloger.cz (») | 14. 7. 2016 | přečteno: 412× | komentáře: 0
imagescag0jbtt.jpgPodíváme-li se jednou pečlivě na obdivuhodné předměty a stavby, které nám byly zachovány z dob starověkých civilizací, pak kromě úžasu nad dovedností jejich zpracování a také jejich vysokou uměleckou hodnotou vystoupí v nás otázka: kde směli načerpat toto vědění, tyto moudré znalosti, lidé dávných národů? Jakkoliv doposud nebyla historiky a vědci na tuto otázku přinesena seriózní uspokojující odpověď, můžeme zde říci, že ve skutečnosti tato odpověď není nezodpověditelnou, ba dokonce, že odpověď na ní je naopak více než lehkou. číst dál

O lidské schopnosti získat odpověď na všechno

Smilan.bloger.cz (») | 11. 7. 2016 | přečteno: 304× | komentáře: 0
pp1.jpgJe naší přirozeností, že si vždy budeme klást nejrůznější otázky. Nicméně člověk, nacházející se tváří v tvář nejzásadnějším otázkám vlastního bytí by měl vědět, že na každou z nich existuje odpověď a že on sám se je schopen těchto odpovědí dopátrat. číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme I.

Smilan.bloger.cz (») | 7. 7. 2016 | přečteno: 330× | komentáře: 0
imagesca5f44kl.jpgSvětlý hrad bytostných vládců na vrcholku Pozdějšího Stvoření. Walhalla a Olymp! To jsou jména, pod kterými alespoň zčásti vzniká pozemskému člověku obraz nádhery a skvostnosti, nádhery, která zcela prostupuje rozsáhlými místy, kde se nachází sídlo nejvyšších vládců živlů a bytostných sil, zformovaných z Boží Vůle do podoby věrných služebníků, zaopatřujících veškerý život v Pozdějším Stvoření. Ano, to dílo, v němž se nalézá také i vesmír, obsahující mimo jiných částí i Sluneční soustavu a tím také planetu Zemi. číst dál

Jak se zbavit otroctví hmoty a materialismu?

Smilan.bloger.cz (») | 4. 7. 2016 | přečteno: 292× | komentáře: 0
imagesca2wp8n4.jpgPro mnohé lidi bude pravděpodobně velmi zajímavou praktická otázka, jak může být v dnešní materialistické době svobodným a nezávislým člověk, usilující o duchovní hodnoty? číst dál