Období: srpen 2016

Neobvyklý obraz Stvořitele, který požaduje

Smilan.bloger.cz (») | 29. 8. 2016 | přečteno: 357× | komentáře: 0
5.jpgExistuje niekoľko veľmi vážnych skutočností, ktoré by si mal človek dneška zvlášť uvedomiť. V prvom rade je to fakt, že existuje Stvoriteľ, z ktorého Vôle všetko vzniklo a ktorého Vôľou je všetko udržiavané. Jeho Vôľa je z tohto dôvodu určujúca a rozhodujúca pre všetko, čo jestvuje vo stvorení. Je preto jednou z najlegitímnejších požiadaviek Tvorcu a Majiteľa stvorenia vyžadovať od každého tvora, ktorý smie žiť v jeho stvorení poznanie a naplňovanie jeho Vôle. číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme VIII. Člověk a svět zvířat

Smilan.bloger.cz (») | 25. 8. 2016 | přečteno: 330× | komentáře: 0
zzz10.jpgZvířecí svět je nádhernou oblastí života na planetě Zemi. Vše, co doposud dokázaly objevit a částečně odkrýt vědecké poznatky, to vše je jen malou poznatelnou částí ze skutečného světa zvířat. číst dál

Nedoceněná potřeba změny způsobu myšlení

Smilan.bloger.cz (») | 22. 8. 2016 | přečteno: 325× | komentáře: 0
imagescazgp88u.jpgKlíč k tajemství šťastného a míruplném lidského života leží ukrytý v našem nitru. Skrývá se v našem vnitřním životě. V kvalitě našeho vnitřního života! V dobru, čistotě, spravedlnosti a ušlechtilosti, které ve svém nitru vědomě pěstujeme a podporujeme. V tom, že se již ve svém nitru straníme každého zla, každé nečistoty a každé nespravedlnosti. číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme VII.

Smilan.bloger.cz (») | 19. 8. 2016 | přečteno: 352× | komentáře: 0
bez-jmena1.jpgV předchozích kapitolách jsme se několikráte v různých souvislostech zmiňovali o vztahu bytostných služebníků, působících v přírodě ke zvířatům. Zmiňovali jsme se, že zvířata stádového či hejnového druhu mají většinu času při sobě v blízkosti bytostného služebníka, který se o ně do určité míry stará, podoben ve svém působení pastýři přibližně v takovém smyslu, jak tento pojem známe z lidského působení. Ve skutečnosti je však pojem pastýřství více vázán právě k práci bytostných služebníků. To proto, že zvířata, vedená bytostným služebníkem - pastýřem, na rozdíl od lidského pečování jsou zaopatřena o mnoho moudřeji, přirozeněji, než to právě činí lidé. Jaký je tedy vztah mezi stádovými zvířaty a bytostnými služebníky? číst dál

Nevědomost? Egoismus? Bláznovství? Nebo všechno dohromady?

Smilan.bloger.cz (») | 15. 8. 2016 | přečteno: 323× | komentáře: 0
priroda3_2.jpgNezvykle tvrdým způsobem budeme hovořit o problému, který dokonale odhaluje míru lidského odtržení od přírody a tím od schopnosti chápat a porozumět tomu nejjednoduššímu a nejpřirozenějšího dění kolem nás. číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme VI.

Smilan.bloger.cz (») | 11. 8. 2016 | přečteno: 313× | komentáře: 0
pp1.jpgJestliže hovoříme o principu vůdcovství ve světě bytostných sil v jeho pozitivním významu, pak je potřebné si k tomuto popisu jednoznačně vždy přiřadit ono nejdůležitější, bez kterého by tento princip zcela ztrácel smysl a význam. Oním nejdůležitějším je skutečnost trvale zůstávající propojenosti všech stupňů hierarchie vůdců s jedinou, všeobsáhlou Vůlí Tvůrce, Svatého Boha. Jedině spojení s touto Vůlí jakožto s Pravěčným moudrým východiskem Světla a Zdrojem veškerého Života, jenž současně vydal energii pro vznik celého díla Stvoření, jedině toto spojení vnáší do celého sledu vůdců jednotnost a řád. Spolu s tímto řádem a jednotností pak také i přítomnost moudrého vedení, jež v sobě obsahuje veškeré poznání pro vývoj života ve všech sférách díla Stvoření. číst dál

Proč mě iritují předpovědi kolapsu civilizace?

Smilan.bloger.cz (») | 8. 8. 2016 | přečteno: 968× | komentáře: 0
priroda10.jpgPřed nedávnem jsem se na internetu setkal s textem, který hovořil o možnostech přežití po kolapsu civilizace. Článek byl napsán formou testu. Podle počtu získaných bodů dostal čtenář určitý komplexní obraz o možnostech svého osobního přežití, nebo nepřežití takové krizové situace. číst dál

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme V. Nádherný pozitivní princip vůdcovství

Smilan.bloger.cz (») | 4. 8. 2016 | přečteno: 292× | komentáře: 0
imagescazgp88u.jpgV celém díle Stvoření se veškerý život rozvíjí vždy a jedině směrem shora dolů, tedy z úrovní vyšších přelévá se do úrovní níže ležících. V tomto směru tedy také přirozeně probíhá i základní princip ovlivňování života v níže položených úrovních z úrovní vyšších. Chceme-li tedy jednou správně pochopit i dění v přírodě zdejší hrubohmotnosti, pak musíme i zde správně přijmout zmíněný princip ovlivňování života směrem shora dolů. číst dál

Neuvěřitelné! Ani bohatí lidé nejsou šťastní!

Smilan.bloger.cz (») | 1. 8. 2016 | přečteno: 547× | komentáře: 0
priroda3_2.jpgVelkým pozitivem dnešní doby je skutečnost, že dříve nebo později vyjde všechno na povrch. Že dříve nebo později dojde k úniku až tak závažných informací, které mohou zcela změnit náš pohled na svět a na hodnoty ve světě v současnosti preferované. A právě k takovému něčemu došlo nedávno ve vztahu k bohatství a bohatým. číst dál